Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


  Kullanıcı Henüz Hiçbir Bilgi Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Özgeçmiş

   Öğrenim Durumu:

   Derece

   Bölüm/Program

   Üniversite

   Yıl

   Lisans

   İşletme

   Süleyman Demirel Üniversitesi

   2010

   Y. Lisans

   İşletme

   Süleyman Demirel Üniversitesi

   2013

   Doktora

   İşletme

   Ankara Üniversitesi

   2013-…

   Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

   İşletmeleri Dönüştürme Aracı Olarak Pazarlama Miyopisinin Stratejik Değerlendirilmesi: Türkiye Tekstil İşletmelerinde Araştırma (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA)

   Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

   Görevler:

   Görev Unvanı

   Görev Yeri

   Yıl

   Arş. Gör.

   Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

   2012- …

   Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

   American Marketing Association

   Strategic Management Society

   Ödüller :

   Abdullah BAŞ (2009), Gelecek ve Sürdürülebilirliğe İlişkin Şeffaflık Modellerini Oluşturmak: İçerik, Tasarım ve Uygulama Notları, Deloitte Academy “İş Dünyasında Şeffaflık” konulu Bilimsel İnceleme Yarışması Finalist Eser.

   ESERLER

   A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   Baş, A., Aktan, M. (2013). Role of Management Innovation and Transformational Leadership in Gaining and Sustaining Competitive Advantage, December 6th-7th The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague.

   Ozkan-Canbolat, E., Bas, A., Cafri, R. (2014). An Alternative Forms of Organizing Business Model: A Model of Value Creater Networks. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 77-87.

   C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

   D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   Ozkan-Canbolat, E, Çeliksoy, E., Bas, A. (2013). Türkiye’de Kurumsal Teori Alanında Çalışan Akademisyenlerin Küçük Dünya Problemi. Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 366-372.

   Şenbabaoğlu, E., Baş, A., Dölarslan, E. Ş. (2015). İşletmelerin Müşteri Odaklılık Düzeyinin Algılanan Kalite ve Müşteri Sadakati Oluşumu Üzerindeki Etkisinin Müşteriler Açısından Değerlendirilmesi. 7-9 Mayıs 2015 Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 162-166.

   Baş, A., Şenbabaoğlu, E., Dölarslan, E. Ş. (2015). İşletmelerin Güven Düzeyinin Müşteri Boyutunda Stratejik Açıdan Değerlendirilmesinde Firmanın Müşteri Odaklılık Düzeyi ve Müşteri Tatmininin Rolü. 14-16 Mayıs 2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 279-286.

   F. Diğer yayınlar :