Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


  Kullanıcı Henüz Hiçbir Bilgi Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Özgeçmiş   YAYINLAR                                                                                                                                                                               


   7,1.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Artts And Humanities):                                                                                                               

   7.1.1. Yurtseven, A. ‘‘Avrupa’da Sosyal Siyasetin Meydana Gelmesi” Azerbaycan’da İktisadi Islahatların Hayata Geçirilmesi, Hususiyetleri ve Problemleri,’’ İlmi Eserler Toplusu III. Bırakılış, BAKI (2002).

             7.1.2. Yurtseven, A. “Türkiye’de sosyal siyasetin doğuşu”, Iqtisad  Elml?ri: N?z?riyy?  V?  Praktika (Rüblük  N?z?ri  V? Elmi-Praktiki  Jurnal), ?  3 – 2010, B A K  I – 2 0 1 1.

            7.1.3. Yurtseven, A. “Osmanlıda Vakıfların Sosyal İşlevleri”, Iqtisad  Elml?ri: N?z?riyy?  V?  Praktika (Rüblük  N?z?ri  V? Elmi-Praktiki  Jurnal), ?  4 – 2011, B A K  I – 2 0 1 2.

   7.1.4. Yurtseven, A. “Türkistan Pazar Esnafının Sosyal Siyaset Açısından Değerlendirilmesi”, International Conference on Eurasian Economies JELcodes: J08, R11, 16   October 2012 - Almaty, Kazakhstan.

    

   7.5.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:                                        

    

   7.5.1. Yurtseven, A. “XIX. Yüzyılın Ortalarında Kurşunlu Kazasının Sosyoekonomik

   Durumu”  Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)         JEL Code: N01.

   7.5.2. Yurtseven, A. “XIX. Yüzyılın Ortalarında Kurşunlu Kazasının Ekonomik Durumu”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Cilt: 1 Sayı: 1 Temmuz 2012.                                                                   

    

              Konferans:

   1. Yurtseven, A. "Temettüat Defterlerinin Sosyo Ekonomik Önemi".11.04.2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

   2. Yurtseven, A. “Anadolu’da Vakıf Medeniyeti ve İmaret Kültürü Paneli”, 13 Mayıs 2011, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi tarafından düzenlendi.

   3. Yurtseven, A. ” XIX. Yüzyılın Ortalarında Kurşunlu Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu” İzmir: 28 Nisan 2012 SOSYALBİLKO Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı.

   4.Yurtseven, A. “Türkistan Pazar Esnafının Sosyal Siyaset Açısından Değerlendirilmesi”, International Conference on Eurasian Economies 12 October 2012 - Almaty, Kazakhstan.

    

   İletişim