Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


  Kullanıcı Henüz Hiçbir Bilgi Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Özgeçmiş

   Yrd. Doç. Dr. Burçin Canar

   Doğum Tarihi ve Yeri: 05.03.1981, Ankara

   Eğitim Bilgileri

   Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (2006- 2012)

   Doktora Tezi:
   Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz (1991-2011)

   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erel Tellal

   Yüksek Lisans:
   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (2003-2006)

   Yüksek Lisans Tezi:
   Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikaları (1991- 2005)

   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Aydın

   Lisans:
   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2000-2003)

   Yayınlar

   A. Kitaplar

   Burçin Canar, Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz, Ankara, Phoenix, 2013.

   B. Makaleler

   Burçin Canar, “Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan İle İlişkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Bahar 2012, ss. 21-38.

   Burçin Canar, “Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz Politikası”, SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, Ocak-Mart 2012, ss. 49-80.

   C. Bildiriler

   Burçin Canar, "The Protocol Process: Reasons for Turkish-Armenian Rapprochement and Divergence", Mensur Akgün (ed.), Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy, İstanbul, İstanbul Kültür University, 2014, p. 151-172.

   Burçin Canar, “Karadeniz Bölgesinde Türk-Rus İşbirliği”, “Turkish-Russian Cooperation in the Black Sea Region”, Gül Sarıkaya ve Fatma Çoban (eds.) V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu “Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler ve Öneriler” Sempozyum Bildirileri, Ankara, EkoAvrasya Yayınları, 2014, s. 249-262.

   Burçin Canar, “The ‘Russian Question’ and Moscow’s Strategy Toward The Black Sea Region”, Yıldırım Turan, Alâeddin Yalçınkaya ve Ertan Efegil (ed.), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme Konferans Bildirileri Tam Metinleri 15-17 Ekim 2012 Sakarya Üniversitesi / Adapazarı , İstanbul, Gündoğan Yayınları, 2013, s. 25-32.


   Yabancı Diller: İngilizce, Rusça


   Akademik İlgi Alanları: Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, SSCB, Rusya Federasyonu, Güney Kafkasya, Karadeniz


   Verdiği Dersler:

   2016-2017 Lisans

   Uluslararası Politika II (Şube II)

   Mesleki Yabancı Dil IV (İngilizce) (Şube II)

   Mesleki Yabancı Dil III (İngilizce) (Şube II)

   Uluslararası Politika I (Şube II)

   Türk Dış Politikası II (Şube I)

   Uluslararası Politika I (Şube I)

   Türk Dış Politikası I (Şube I)

   Uluslararası Politika II (Şube I)

   Türk Dış Politikası II (Şube II)

   Türk Dış Politikası I (Şube II)

   2015-2016 Lisans

   Küresel Siyaset (Yaz Okulu)

   Uluslararası Politika I (Yaz Okulu)

   Uluslararası Politikada Karadeniz (Şube I)

   Türk Dış Politikası I (Şube I)

   Türk Dış Politikası II (Şube II)

   Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce) (Şube II)

   Türk Dış Politikası II (Şube I)

   Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar (Şube II)

   Uluslararası Politikada Karadeniz (Şube II)

   Türk Dış Politikası I (Şube II)

   Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar (Şube I)

   2014-2015 Lisans

   Uluslararası İlişkiler I

   Türk Dış Politikası II

   Türk Dış Politikası I

   Uluslararası Politikada Karadeniz

   Türk Dış Politikası I (İkinci Öğretim)

   Uluslararası İlişkiler II (İkinci Öğretim)

   Uluslararası İlişkiler II

   Uluslararası İlişkiler I (İkinci Öğretim)

   Uluslararası Politikada Karadeniz (İkinci Öğretim)

   Türk Dış Politikası II (İkinci Öğretim)

   İletişim

   E-posta: burcincanar@karatekin.edu.tr

   Telefon (İş): 3762189542-7740

   Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluyazı Kampüsü 18100 Çankırı

   Yayınlar

   A. Kitaplar

   Burçin Canar, Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz, Ankara, Phoenix, 2013.

   B. Makaleler

   Burçin Canar, "Rusya Federasyonu`nun Azerbaycan ile İlişkileri", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Bahar 2012, ss. 21-38.

   Burçin Canar, "Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri`nin Karadeniz Politikası", SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, Ocak-Mart 2012, ss. 49-80.

   C. Bildiriler

   Burçin Canar, "The Protocol Process: Reasons for Turkish-Armenian Rapprochement and Divergence", Mensur Akgün (ed.), Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy, İstanbul, İstanbul Kültür University, 2014, p. 151-172.

   Burçin Canar, “Karadeniz Bölgesinde Türk-Rus İşbirliği”, “Turkish-Russian Cooperation in the Black Sea Region”, Gül Sarıkaya ve Fatma Çoban (eds.) V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu “Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler ve Öneriler” Sempozyum Bildirileri, Ankara, EkoAvrasya Yayınları, 2014, s. 249-262.

   Burçin Canar, "The `Russian Question` and Moscow`s Strategy Toward The Black Sea Region", Yıldırım Turan, Alâeddin Yalçınkaya ve Ertan Efegil (ed.), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme Konferans Bildirileri Tam Metinleri 15-17 Ekim 2012 Sakarya Üniversitesi /Adapazarı, İstanbul Gündoğan Yayınları, 2013, s. 25-32.