Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

   Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

   Yazılan uluslararası kitaplar:

   18. Yüzyıl Divanlarında Fetihler Zaferler (2018)., Ankara: Sonçağ Yay.

   Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

   Filolojide Akademik Araştırmalar, “Ali Haydar’ın Tuhfetü’l-Garâm İsimli Şiir Mecmuası”

   (2018)., İstanbul: Gece Kitaplığı Yay.

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Mevlânâ Kutbî” (2016), Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Hâşim” (2016), Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Mevlânâ Latîfî” (2016), Kazakistan: Uluslar Arası Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “İsmâil Hikmetî” (2014), Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniv. Yay. ,

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Seyyid Alî” (2014)., Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.

   Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Alî” (2014)., Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.

   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   “Necâtî Bey’in Garîb Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz metoduyla İncelenmesi” (2018), Sosyal Bilimler Dergisi, The Journal Of Social Sciences(22), 131-142.

   “ Divan Şiirinde Karanfil” (2015), Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41),307-315.

   “İsmail Hikmeti ve Divanı” (2012), Turkish Studies, 7(3), 2287-2298.

   “Divan Edebiyatının İlk Dönem Şairlerinden Ali ve Divanı” (2011). Journal of Turkish Studies, 35(1), 145-161.