Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Özgeçmiş

   Adı Soyadı: Hatice YAZGAN

   Eposta: hyazgan@karatekin.edu.tr, yazganhatice@hotmail.com

   Öğrenim Durumu:

   Derece

   Bölüm/Program

   Üniversite

   Lisans

   Uluslararası İlişkiler

   Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

   1993-1997

   Yüksek Lisans

   AT-Uluslararası İlişkiler

   Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

   1998-2000

   Yüksek Lisans

   European Integration

   University of Durham /United Kingdom

   2000-2001

   Doktora

   Uluslararası
   İlişkiler

   Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

   2004-2009

   Doktora Sonrası Araştırma

   EU and Minority Issues

   European Centre for Minority Issues /Flensburg Germany

   Temmuz-Ağustos
   2014

   Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Avrupa Birliği Sürecinin Türk Dış Politikasına Etkileri, Danışman: Prof. Dr. Çağrı Erhan

   Görevler:

   AB Uzman Yrd./AB Uzmanı

   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış ilişkiler ve AT Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
   ANKARA

   1998-2003

   Ar.Gör /Öğr. Gör

   İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, İZMİR

   2003-2008

   Yrd. Doç.Dr

   Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Böl.

   2010-

   Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

   Karakoz Zhumabekova, Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler A.B.D., 2014.

   Eduard Khusainov Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Güvenlik İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler A.B.D., 2014.

   Projelerde Yaptığı Görevler ve diğer:

   Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-BAP Projesi, Çankırı
   İli Merkezinde Avrupa Birliği Algılaması (2011-2012)

   Davetli Konuşmacı: Çankırı Valiliği Çankırı Avrupa Birliği’ni Öğreniyor Projesi (2012)

   Mentör, eğitmen: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Temalı Lider Gençlik Kampları, Temmuz 2012

   Proje Araştırmacısı: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-BAP Projesi, Kamuoyu ve Türk Dış
   Politikası (2009-2010)

   Proje Araştırmacısı: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-BAP Projesi, Avrupa Birliği
   Sürecinin Türkiye’de Bürokratik Dönüşüme Etkileri (2010- 2012)

   Ar-ge Uzmanı: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kırmızı Tebeşir Projesi (Avrupa Birliği Projesi) (2011)

   İdari Görevler:

   Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı (15.08.2011-15.08.2014)

   Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Md. (Kasım 2010-Devam ediyor)

   Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü AB Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı (2010-Devam
   ediyor)

   Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi (2011-...)

   Ödüller ve Burslar:

   Jean Monnet Bursu-2000-2001 (Avrupa Komisyonu)

   Yayınlar:

   Hatice Yazgan, Ekonomik ve Siyasi Krizlerin Avrupa Genişlemelerine Etkileri, ed: Belgin Akçay, Türkiye-AB İlişkileri Yeni Gündem, Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizisi-2013/2014, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 25-34.

   Hatice Yazgan, “Yugoslavya Nostaljisi ile Avrupa Birliği Süreci Arasında Batı Balkan Ülkeleri”, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Bursa, Uludag Conference on International Relations, Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, Rebuilding Peace and Security, Konferans Tam Metin kitabı, 11-12 Aralık 2013, s. 359-375.

   Hatice Yazgan, “Crisis of the European Union and its Effects on the EU Enlargement Policy: Case of Western Balkans”, International Conference on Economic and Social Studies, ICESOS 2014 ISSN 2303-4564, p. 199.

   Hatice Yazgan “Soğuk Savaş sonrası Avrupa Birliği Rusya Federasyonu İlişkileri” ed: R. Yılmaz, Avrasya Paradoksu, Beklentiler ve Endişeler, Nobel Yayınevi 2013, s.79-104

   Hatice Yazgan “Turkey’s Customs Union with the European Union: Facilitator or Barrier for Europeanization” , Customs Union: An Account of 15 Years (1996-2011),Gümrük Birliği 15 yılın muhasebesi (1996-2011) Sempozyum, 14-15 Haziran 2012, Ankara
   Üniversitesi ATAUM yayınları, Ankara 2013,s.103-116.

   Hatice Yazgan Altan Aktaş, “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyu Faktörü: Çankırı İli Örneği”, ÇankırıKaratekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Güz 2012, ss, 1-23.

   Hatice Yazgan,“Bir Kavramsal Çerçeve Olarak “Avrupalılaşma”:Kapsam, Gereklilik ve Sınırlar”, Anadolu
   Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:12 -Sayı:4 (123-140), 2012.

   Hatice Yazgan, “Avrupa’nın Krizi ve Türkiye”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II,
   İnönü Üniversitesi Malatya, 2012 Malatya

   Çağrı Erhan, HaticeYazgan, Erhan Akdemir,“AB’nin Türkiye’nin Bürokratik Dönüşümüne Etkileri”,ATAUM, 2012, http://ataum.ankara.edu.tr/proje2012.pdf.

   Hatice Yazgan, Book Review of Katja Seidel’s “The Process of Politics in Europe: TheRise of European Elites and Supranational Institutions”, Journal of Global Analysis, Vol:2, No:1,2011

   Hatice Yazgan, “Normatif Güç Kavramı ile Realpolitik Arasında Avrupa Birliği`nin OrtaAsya Ülkeleri İle İlişkileri”, Çankaya Üniversitesi Journal of Humanities and Social Sciences Mayıs 2010

   Çağrı Erhan, Hatice Yazgan, Erhan Akdemir, UtkuKırlıdökme,Kamuoyu ve Türk Dış Politikası”,Ataum
   yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi,2010

   Çınar Özen, Hatice Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin AvrupaBirliği ne Tam Üyelik Süreci”,Türkiye-AB İlişkileri,
   der: Ertan Efegil, Mehmet Seyfettin Erol, Orion Yayınları,Ankara, 2007

   Hatice Yazgan, “Europeanization of Central and Eastern EuropeanCountries’ Foreign Policies: A Comparison with Turkey”, Proceedings of theThird International Conference of European Universities, Future of the EuropeanUnion: Integration, Enlargement and Transatlantic Relations Editors: Haluk Özdemir, Bilal Canatan, Kırıkkale University, May,
   3-4, 2007

   Hatice Yazgan, “Public Opinion and Turkish Foreign Policy”, Changing Turkey in a Changing World, March 2010

   Katılınan ve özet metni yayınlanan diğer Uluslararası Konferanslar

   Hatice Yazgan, “From Traditional to Digital Diplomacy: Where Does Turkey Stand?” ItalianPolitical Science Association, Annual Congress, Rome/Italy, September 2012.

   Hatice Yazgan, “Limits of Europe’s Mental Borders: Turkish Case as aLitmus Test”, 10th Conference of the European Sociological
   Association, Social Relations in Turbulent Times, Geneva Switzerland, September 7-11, 2011.

   Verilen Dersler:

   AB Tarihi ve Yapısı

   Türkiye-AB ilişkileri

   AB hukuku

   AB Dış Politikası

   AB Genişleme Siyaseti

   Avrupa Birliği’nde Güncel Siyasi Gelişmeler Seminer dersi ( y.lisans/doktora, Ankara Üniversitesi)

   Avrupa Birliği Genişleme Siyaseti ( y.lisans/doktora,Ankara Üniversitesi)

   Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği Kapsamında Verilen Dersler

   Digital Diplomacyin the Age of Internet and Communication Technologies, (2014, Katowice /Polonya)

   Turkey- European Union Relations (2013, IPCA Barcelos /Portekiz)

   European Union’s Political and Economic Crisis and Relations with Turkey (2013, Kadolanji Janos University/Budapeşte/Macaristan)

   Yabancı Dil: İngilizce (KPDS:90-A / Kasım 2009)

   Sertifikalar:

   • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu Sertifikası ( 1999, Ankara)
   • Ankara Üniversitesi ATAUM Ortak Tarım Politikası Uzmanlık Sertifikası (2000, Ankara)
   • Avrupa Birliği Proje Hazırlama Teknikleri Sertifikası (2001, Ankara)
   • British Council Proje Hazırlama Teknikleri Sertifikası (2001, Ankara)
   • Certificate of The Netherlands Institute Of International Relations Clingendael, “How To Operate in Brussels?” (2002, Hollanda)
   • Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Birliği Sosyal Politikası Sertifikası (Jean Monnet Sosyal Politika Modülü) (2003, Ankara)

   İletişim

   Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan
   Çankırı Karatekin Üniversitesi
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   Uluslararası İlişkiler Bölümü


   Adres: Cumhuriyet Mah. Ş.P.Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. 
   MERKEZ / ÇANKIRI   Eposta: hyazgan@karatekin.edu.tr, yazganhatice@hotmail.com
   Telefon:  0(376) 213 26 26