Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   Özgeçmiş

   ÖZ GEÇMİŞ

   1.Adı Soyadı: İbrahim AKYOL

   2.Doğum Yeri / Tarihi: Şabanözü / 02.04.1967

   3.Adres: Kırkevler mh. Kastamonu şosesi cd. Hüner sit. A bl. No: 19

   4. E-mail: iakyol18@karatekin.edu.tr, iakyol18@gmail.com 0376.218 95 49 / 74 03

   5.Öğrenim Durumu:

   Derece

   Eğitim Kurumu

   Yıl

   Lisans

   Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

   1990

   Yüksek Lisans

   Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Eski Türk Edebiyatı BD.

   2005

   Doktora

   Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Eski Türk Edebiyatı BD.

   2012

   Yabancı Dil Bilgisi: Arapça

   5.1Mesleki Tecrübe ve Görev Yaptığı Kurumlar

   Görev Süreleri

   Görev Yaptığı Kurum

   Kurumdaki Görevi

   Açıklamalar

   15.07.2013

   Çankırı Karatekin Üniv. Edebiyat Fak.

   Dekan Yardımcısı

   06.02.2013-

   Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bl, Eski Türk Edebiyatı ABD

   Yrd. Doç. Dr. (Öğretim Üyesi)

   2008 -2013

   Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi

   Uzm. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

   1998-2008

   Çankırı Anadolu Lisesi

   Uzm. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

   1996-1998

   Çankırı-Mrk. Ovacık İlköğretim Okulu

   Türkçe Öğretmeni Müdür Yardımcısı

   1993-1996

   Eskişehir-Han Şehit Bayram Özden Lisesi

   Edebiyat Öğretmeni, Müdür Yardımcısı

   1991-1992

   Trabzon-Maçka Lisesi

   Yedek Subay- Öğretmen

   6.Bilimsel Etkinliklerde Görev Alma

   Görevi

   Etkinliğin Adı

   Tarih

   Düzenleme Kurulu Üyesi

   Çankırı Valiliği, Çankırı Kültürü Sempozyumları – I, “Doğumunun 100. Yılında Zeki Ömer Defne ve Çankırılı Şairler”

   19-20 Eylül-2003

   Düzenleme Kurulu Üyesi

   Çankırı Valiliği, III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni

   “Geçmişten Geleceğe Çankırı”

   28-29 Eylül-2005

   Düzenleme Kurulu Üyesi

   Çankırı Valiliği, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, “100. Yıla Doğru Çankırı”

   13-15 Kasım 2008

   Düzenleme Kurulu Üyesi

   Çankırı Karatekin Ü., Başbakanlık AKDTYK, Atatürk Kültürü Merkezi “I.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı”

   1-3 Kasım 2013

   7. Bilmsel Çalışma ve Yayınlar Listesi

   7.1)-Yapmış Olduğu Tezler:

   Yüksek Lisans Tezi:(2005)“Hanyalı Kâmî ve Divanı”, Gazi Üniv. SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Eski Türk Edebiyatı BD. 429 s. Tez Danışmanı:Prof. Dr. Cemal KURNAZ

   Doktora Tezi: (2012) “Fatih Sultan Mehmet Dönemi, Kültür ve Edebiyatı” Kırıkkale Üniv. SBE, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Eski Türk Edebiyatı BD. 496 s. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

   7.2)- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

   AKYOL, İbrahim, “Latifî’nin Bilinmeyen Bir Eseri mi” Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 596, Ağustos-2001, s. 184-185.

   7.3) -Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler:

   AKYOL, İbrahim, “Çankırılı Âşık Sabri ve Bilinmeyen Şiirleri” Hacı Bektâş Velî Araştırma Dergisi, S.24, Kış-2002, s.103-111.

   AKYOL, İbrahim, “Çerkeşşeyhizâde Mehmet Tevfik Efendi ve Nef’î’ye Nazîresi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.1, Ağustos-2006, s. 177-190.

   AKYOL, İbrahim, “Çankırılı Bir Bektâşi Şairi: Âşık Sabri Baba” Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.3, Kasım-2008, s. 105-120.

   AKYOL, İbrahim, “Sadık Vicdânî ve Nagamât-ı Vicdâniyesi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.4, Kasım-2009, s. 97-116.

   AKYOL, İbrahim, “Dânişmend-nâme’ye göre Çankırı Kalesinin Fethi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.5, Kasım-2010, s. 99-108.

   AKYOL, İbrahim, “Astarlızâde Mehmet Hilmi Efendi’nin Hocaları”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.9, Haziran-2012, s.171-178

   AKYOL, İbrahim, “Fatih Sultan Mehmet Dönemindeki Edebî Çevreler” Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) 2(1): 93-122, http: //karefad.karatekin.edu.tr/ Makaleler

   7.4) Hakemli olmayan ulusal dergilerde yayımlanmış makaleler:

   AKYOL, İbrahim, “Fuzûlî’nin Su Kasidesinin İlk On Beytinin Şerh Denemesi” İslâmî Edebiyat Dergisi, S. 12, Haziran-1991, s.46-50.

   7.5) Uluslararası sempozyumlara sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri

   AKYOL, İbrahim, “Çankırı Kültür Coğrafyasında Bektaşî-Alevî Edebiyatı” Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17-18-19 Ekim-2007, Bildiriler Kitabı, s. 503-532.

   AKYOL, İbrahim, “Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele Yıllarında Çankırı’ya Gelişi ve Çankırı Vaazı” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, I. Uluslarası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19-20-21 Kasım-2008, Bildiriler Kitabı, s. 409-412.

   AKYOL, İbrahim, “Çerkeşî Mustafa Efendi ve Risâle-i fî tahkîki’t-tasavvuf adlı eseri” Uluslar arası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2012, Kastamonu.

   AKYOL, İbrahim, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Sonuna (886/1481) Kadar Osmanlıda Türk Harp Edebiyatının Kaynakları” Çankırı Karatekin Ü., Başbakanlık AKDTYK, Atatürk Kültürü Merkezi “I.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu:Türk Harp Edebiyatı” 1-3 Kasım 2013, Çankırı

   AKYOL, İbrahim, “Menâkıb-ı Haseniyye’ye göre Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi” Kastamonu Üniversitesi, II.Uluslar arası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2014, Kastamonu.

   7.6) Ulusal sempozyumlara sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri

   AKYOL, İbrahim, “Zeki Ömer Defne’nin Hayatı” T.C. Çankırı Valiliği, Çankırı Kültürü Sempozyumları-I, “Doğumunun 100. Yılında Zeki Ömer Defne ve Çankırılı Şairler” Sempozyum Bildirileri, 19-20 Eylül-2003, s. 86-89.

   AKYOL, İbrahim, “Edebiyat ve Şehirlileşme İlişkisi; Çankırı Örneği Üzerine Düşünceler” T.C. Çankırı Valiliği, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 100. Yıla Doğru Çankırı, 13-15 Kasım-2008, Bildiriler Kitabı, s. 591-596.

   AKYOL, İbrahim, “Çankırı’nın İnanç Turizmi Açısından Potansiyeli”

   T.C. Çankırı Valiliği, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 100. Yıla Doğru Çankırı, 13-15 Kasım-2008, Bildiriler Kitabı, s. 411-422.

   AKYOL, İbrahim, “Beylikler Döneminde Çankırı’da Dinî-Tasavvufî Hayat” Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim-2011, Bildiriler Kitabı, s. 65-78.

   7.7) Kitaplar

   AKYOL, İbrahim, İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy, Çankırı Belediyesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga, Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayını, Çankırı-2011, 152 s.

   7.7.1) Kitap Bölümleri

   AKYOL, İbrahim, Geçmişten Geleceğe Şabanözü (Birden çok yazarlı kitap çalışması), Şabanözü Belediyesi Kültür Yayınları, Çankırı – 2009

   7.7.2) Kitap Editörlüğü

   AKYOL, İbrahim, “Şefik Âşıkoğlu Kitabı-Diriliş Gülü” Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, ÇANKIRI-2013

   7.7.3) Yazdığı Maddeler

   AKYOL, İbrahim, “Çerkeşî, Mehmet Hilmi” Hoca Ahmet Yesevi Üniv.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

   AKYOL, İbrahim, “Mecbûr (Vefdî)”Hoca Ahmet Yesevi Üniv.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

   AKYOL, İbrahim, “Sabri Baba, Çankırılı” Hoca Ahmet Yesevi Üniv.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

   AKYOL, İbrahim, “Tevfîk, Çerkeşli Şeyh Mustafâ Efendi-zâde” Hoca Ahmet Yesevi Üniv.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

   AKYOL, İbrahim, “Zahmî Hoca Ahmet Yesevi Üniv.Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

   7.8.) Konferanslar-Paneller

   AKYOL, İbrahim, “İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif” Düzenleyen: Çankırı İl Müftülüğü, 20 Mart 2013, 100. Yıl Kültür Merkezi- Çankırı

   AKYOL, İbrahim, “Seydişehir’den Çankırı’ya Uzanan Altın Halkalar: Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi ve Astarlızâde Hilmi Efendi” Düzenleyen:Çankırı Postası ve Çankırı Gençlik Derneği, 24 Mayıs 2013, NFK Kültür Merkezi, Keçiören-Ankara

   AKYOL, İbrahim, “Edebî ve Tasavvufî Kimliğiyle Şefik Âşıkoğlu” Panel, Düzenleyen: İlim Yayma Cemiyeti, Çankırı Şubesi, 26 Aralık 2013, ÇANKIRI

   AKYOL, İbrahim, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” Düzenleyen: Türk Ocakları Vakfı, Çankırı Şubesi, 03 Ocak 2014, ÇANKIRI

   AKYOL, İbrahim, “Mevlânâ ve Mesnevi” Düzenleyen: Armoni Gençlik Topluluğu, 05.01.2014-ÇANKIRI

   AKYOL, İbrahim, “Astarlızâde Hilmi Efendi’nin Tasavvufî Kişiliği” Panel, Düzenleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, 17 Şubat 2014, ÇANKIRI

   AKYOL, İbrahim, “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ” Düzenleyen: Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Mart 2014, ÇERKEŞ

   7.9)-Yayın Kurulu Üyeliği

   Çankırı Araştırmaları Dergisi, (Çankırı Belediyesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga, Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayını)

   KAREFAD, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi

   7.10)-Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

   Çankırı Belediyesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga, Çankırı Araştırmaları Merkezi (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

   Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği - ÇAYASAD (Kurucu Üye)

   Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Çankırı Şubesi (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

   8) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler.

   Osmanlı Türkçesi-IV

   Eski Türk Edebiyatı-VI

   Mesnevi Edebiyatı

   Osmanlı Türkçesi-I

   Eski Türk Edebiyatı-VII

   Osmanlı Türkçesi-II

   Eski Türk Edebiyatı-VIII

   Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon Sertifika Programı)

   İletişim