1. YÜKSEK LİSANS

  SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ, SÜT VE ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ, FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ konularında kendini geliştirmek isteyen lisans mezunları yüksek lisans yapmak için benimle iletişime geçebilirler.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

 • YÜKSEK LİSANS

  SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ, SÜT VE ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ, FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ konularında kendini geliştirmek isteyen lisans mezunları yüksek lisans yapmak için benimle iletişime geçebilirler.


Yayınlar

  Sizden Bahsedenler

  Özgeçmiş

  Doktora, 2010, Gıda Mühendisliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  Yüksek Lisans, 2004, Gıda Mühendisliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  Lisans, 2000, Gıda Mühendisliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Gıda Kimyası
  Süt ve ürünleri teknolojisi, peynir bilimi
  Balda botanik orijin tespiti
  Gıda Mikrobiyolojisi
  Süt mikrobiyolojisi, Laktik asit bakterileri

  AKADEMİK DENEYİM
  Yrd. Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2011-
  Araş. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002-2010

  İDARİ DENEYİM
  Bölüm Başkanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2011-2016
  Fakülte Kurulu Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2011-
  Fakülte Bologna Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2012-
  BAP Komisyon Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2012-

  İletişim

  Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Gıda Mühendisliği Bölümü
  ÇANKIRI

  0 376 2132626-8353
  oaydemir@karatekin.edu.tr

  Devam Eden Projeler

  “Çankırı ballarında bulunan botanik biyomarker özelliğindeki maddelerin araştırılması” 2012-2014,
                  BAP, Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü.


  TAMAMLANAN PROJELER
  “Characterization of lactic acid bacteria isolated from Kars Kaşar cheese during ripening” YÖK,
                  2013, in The Vrije Universiteit Brussels (Belçika), Araştırmacı.
  “Çerkez Peynirinin Karakterizasyonu” 2011-2013, BAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma
                 Fonu, Araştırmacı.
  “Karadeniz Bölgesi’nde üretilen ve tüketilen bazı süt ürünlerinin kimyasal, mikrobiyolojik
                 özellikleri ile potasyum sorbat, sodyum benzoat, nitrat ve nitrit ile natamisin içeriklerinin
                 belirlenmesi” 2010-2012, BAP PYO.MUH.1901.10.003, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
                 Araştırma Fonu, Araştırmacı.
  “Kars Kaşar Peynirinin Karakterizasyonu” 2008-2010, BAP MF-141, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
                 Araştırma Fonu, Araştırmacı.
  “Starter kültür kullanımının Külek peynirinin bazı özellikleri üzerindeki etkisi” 2002-2004, BAP MF-
                 065, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı.

  Basılmış Yayınlar

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


  1. Aydemir, O., Harth, H., Weckx, S., Dervişoğlu, M., De Vuyst, L., 2015. Microbial communities involved in Kaşar cheese ripening. Food Microbiology, in press.

  2. Dervisoglu, M., Gul, O., Aydemir, O., Yazici, F., Kahyaoglu, T., 2014. Natamycin content and quality evaluation of yoghurt from small- and large-scale brands in Turkey. Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance, in press.

  3. Şengül, M., Erkaya, T., Dervişoglu, M., Aydemir, O., Gül, O., 2014. Compositional, biochemical and textural changes during ripening of Tulum cheese made with different coagulants. International Journal of Dairy Technology, 67 (3), 373-383.

  4. Döker, S., Aydemir, O., Uslu, M., 2014. Evaluation of Digestion Procedures for Trace Element Analysis of Cankiri, Turkey Honey by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analytical Letters, 47(12), 2080-2093.

  5. Yazici, F., Dervisoglu, M., Akgun, A., and Aydemir, O., 2010. Impact of whey pH at drainage on physicochemical, biochemical, microbiological, and sensory properties of Mozzarella cheese made from buffalo milk during refrigerated storage. Journal of Dairy Science, 93, 5010-5019.

  6. Aydemir, O. and Dervisoglu, M., 2010. The effect of heat treatment and starter culture on colour intensity and sensory properties of Kulek cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (4), 569-574.

  7. Dervisoglu, M., Tarakci, Z., Aydemir, O., Temiz, H., Yazici, F., 2009. A Survey on chemical, biochemical and sensory properties of Kes cheese, a traditional Turkish cheese. International Journal of Food Properties, 12, 358-367.


  8. Dervisoglu, M. and Aydemir, O., 2007. Physicochemical and microbiological characteristics of Kulek cheese made from raw and heat-treated milk. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23, 451-460.


  9. Dervisoglu, M., Yazici, F., Aydemir, O., 2006. Effect of heat treatment and starter culture on proteolysis and lipolysis of Kulek cheese during ripening. Italian Journal of Food Science, Vol. 18 Issue 2, 139-149.


  10. Dervisoglu M., Yazici F. and Aydemir O., 2005. The effect of soy protein concentrate addition on the physical, chemical, and sensory properties of strawberry flavored ice cream. European Food Research and Technology, 221, 466-470.

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
  1. Tarakçı, Z., Dervişoğlu, M., Temiz, H., Aydemir, O., Yazıcı, F., 2010. Keş Peyniri üzerine
  yapılan araştırmalar ve üretim metodları. The First International Traditional Foods from
  Adriatic to Caucasus, 15-17 April 2010, Namık Kemal University Food Engineering
  Department, Tekirdağ, Turkey.
  2. Dervisoglu, M., Yazici, F., Temiz, H., Aydemir, O., Kahyaoglu, T., 2010. Effect of Blueberry
  Addition on Microflora of Yoghurts. International Conference on Food Innovation, 25-29
  October 2010, Universitat Politecnica De Valencia, Valencia, Spain.
  3. Aydemir, O., Dervişoğlu, M., Gül, O., Yazıcı, F., 2010. Physicochemical and Microbiological
  Properties of Çankırı Küpecik Cheese. The First International Traditional Foods from
  Adriatic to Caucasus, 15-17 April 2010, Namık Kemal University Food Engineering
  Department, Tekirdağ, Turkey.
  4. Tarakci, Z., Dervisoglu, M., Temiz, H., Aydemir, O. and Yazici, F., 2008. A Traditional Turkish
  Dairy Product: Kes Cheese. Third International Conference, Nutrition, Nutritional Status,
  And Food Sciences in Arab Countries, 3-5 Nov. 2008, NRC, Cairo, Egypt.

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Tarakçı, Z., Dervişoğlu, M., Temiz, H., Aydemir, O. ve Yazıcı, F., 2010. Review on Kes cheese.
  Gıda, 35 (4), 283-288.
  2. Aydemir O., Dervişoğlu M., Temiz, H. ve Yazıcı F., 2008. Süt Alkali Proteinazı Plazmin. Gıda, 33
  (5), 235-240.
  3. Dervişoğlu M., Aydemir O. ve Yazıcı F., 2007. Peynir yapımında kullanılan pıhtılaştırıcı
  enzimler ve kazein fraksiyonları üzerine etkileri. Gıda, 32(5):241-249.
  4. Dervişoğlu M., Yazıcı F. ve Aydemir O., 2004. Organik gıda üretiminde işleme yöntemleri,
  katkı maddeleri, ambalajlama ve hijyen. Dünya Gıda, 10, 72-80.

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  1. Dervişoğlu, M., Yazıcı, F., Aydemir, O., 2003. Limon Lifi Kullanımının Dondurmanın Fiziksel,
  Kimyasal ve Duyusal Özelliklerine Etkisi. TÜBİTAK 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. 29
  Eylül-1 Ekim 2003, İstanbul. (SÖZLÜ SUNUM)
  2. Dervişoğlu, M., Aydemir, O., Gül, O., İlhan, E., Kahyaoğlu, T., 2012. Tütsülemenin Çerkez
  Peynirinin Renk Özellikleri Üzerine Etkisi. 11. Gıda Kongresi, 10-12.10.2012, Hatay.
  3. Aydemir, O., Gül, O., Dervişoğlu, M., Yazıcı, F., 2009. Samsun İl merkezinde tüketime sunulan
  etsiz çiğ köftelerin mikrobiyolojik özellikleri. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 6-8 Kasım 2009,
  TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kemer, Antalya.
  4. Gül, O., Aydemir, O., Dervişoğlu, M., Yazıcı, F., 2009. Süt ve süt ürünlerinde organik klorlu
  pestisit varlığı. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Pamukkale
  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Denizli.
  5. Kahyaoğlu, T., Dervişoğlu, M., Aydemir, O., Gül, O., 2009. Konjak ve Salep Glukomannanların
  Fiziko-kimyasal özellikleri ve süt ürünlerinde kullanımı. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
  Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
  Mühendisliği Bölümü, Denizli.
  6. Yazıcı, F., Dervişoğlu, M., Akgün, A., Aydemir, O. ve Aki, U., 2008. Fonksiyonel Gıda Bileşeni
  Bitkisel Steroller. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, 313s, Atatürk Üniversitesi
  Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Erzurum.
  7. Dervişoğlu, M., Yazıcı, F., Aydemir, O., Akgün, A., Temiz H. ve Atcı, M., 2008. Gıda ve Kanser.
  10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 1121s,
  Erzurum.
  8. Dervişoğlu, M., Aydemir, O. ve Yazıcı F., 2006. Peynir yapımında kullanılan pıhtılaştırıcı
  enzimler ve kazein fraksiyonları üzerine etkileri. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006,
  Bolu, 887.