• Konya - 24/04/1973
 • Eskişehir
 • 02132626
 • 7737
 • sozcelik@karatekin.edu.tr

Duyurular

   Sizden Bahsedenler

   YOK ozgecmis

   ÖZGEÇMİŞ

   ÖZGEÇMİŞ

   1.Adı Soyadı: Sezai ÖZÇELİK

   2.Doğum Tarihi: 24 Nisan 1973

   3.Ünvanı: Doç. Dr.

   4. Öğrenim Durumu:

   Derece

   Bölüm/Program

   Üniversite

   Yıl

   Hazırlık İngilizce

   İngilizce

   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce Hazırlık Okulu

   1989-1990

   Lisans

   Uluslararası İlişkiler

   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

   1990-1994

   Y. Lisans

   Kamu Yönetimi-Kent ve Çevre Bilimleri

   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

   1995-Devam ediyor.

   Y. Lisans

   Uluslararası Çatışma ve Barış Çalışmaları

   American University School of International Service

   1996-1998

   Doktora

   Çatışma Analizi ve Çözümü

   George Mason University Institute for Conflict Analysis and Resolution

   1998-2004

   Doktora-Sonrası Araştırma

   Barış ve Uzlaşma Çalışmaları

   Coventry University, Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)

   2012-2013

   Doçentlik

   Uluslararası İlişkiler

   Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)

   28.03.2014

   1. Akademik Unvanlar ve Görevler:

   Görev Unvanı

   Görev Yeri

   Yıl

   Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı)

   Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsü, George Mason Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

   2001-2003

   Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı zamanlı)

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Başkent Üniversitesi

   2006-2009

   Yrd. Doç. Dr.

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi

   06.02.2009-05.08.2014

   Misafir Öğretim Üyesi

   Yrd. Doç. Dr.

   Coventry University, Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS), Coventry, İngiltere

   2012-2013

   Doç. Dr.

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi

   05.08.2014-devam ediyor.

   Doç. Dr. (Öğretim Üyesi, yarı-zamanlı)

   Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları ABD,

   15.09.2015 – devam ediyor.

   6.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

   Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

   7.Yayınlar

   7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

   7.1.1. The Islamic/Middle Eastern Conflict Resolution for Interpersonal and Intergroup Conflicts: Wisata, Sulha and Third Party, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı: 12, Cilt: 3, Bahar 2007, ss. 3 – 17. ISSN:1304-7310. http://www.uidergisi.com/?p=726 or http://www.uidergisi.com/?p=843 or http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/Islamic-Middle-Eastern-Conflict-Resolution-for-Interpersonal.pdf

   ULUSLARARASIİLİŞKİLER,America: History and Life, Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases (GEOBASE, Mosby Yearbooks, Scopus), Energy Science andTechnology Database, European Sources Online, Gale-Cengage,Gender Studies Database, Historical Abstracts, Historical Research Index, Index Islamicus, INFO-LATINOAMERICA, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), International Bibliography of Perodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Political Science Abstracts (IPSA), Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Kaiser Index to Black Resources, Latin American Studies, Left Index A CHOICE 2003 Outstanding Academic Title, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Middle Eastern and Central Asian Studies, PAIS International, Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, South African Studies, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Worldwide Political Science AbstractsveWomen’s Studies Internationaltarafından taranmaktadır.

   7.1.2. The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı: 11, cilt: 3, Bahar 2006, ss. 103 – 128. ISSN:1304-7310. http://www.uidergisi.com/?p=724 or http://www.uidergisi.com/?p=837

   http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/The-Theory-and-Practice-of-Preventive-Diplomacy.pdf

   ULUSLARARASIİLİŞKİLER,America: History and Life, Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases (GEOBASE, Mosby Yearbooks, Scopus), Energy Science andTechnology Database, European Sources Online, Gale-Cengage,Gender Studies Database, Historical Abstracts, Historical Research Index, Index Islamicus, INFO-LATINOAMERICA, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), International Bibliography of Perodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Political Science Abstracts (IPSA), Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Kaiser Index to Black Resources, Latin American Studies, Left Index A CHOICE 2003 Outstanding Academic Title, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Middle Eastern and Central Asian Studies, PAIS International, Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, South African Studies, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Worldwide Political Science AbstractsveWomen’s Studies Internationaltarafından taranmaktadır.

   7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   7.2.1. The Analysis of Basque Conflict and ETA in the 1990s: The Kidnapping of Miguel Angel Blanco, Journal of Human Sciences, vol. 14, no.2, s. 1058-1069. ISSN: 2458-9489DOI:https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429

   https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4429

   Indeksler: EBSCO, DOAJ, OCLC WORLD CAT, ULAKBİM, IDEALONLINE, INDEX COPERNIUS INTERNATIONAL, J-GATE, GENAMICS, SLICIT, ELEKTRONICS JOURNAL LIBRARY, ASOS Sosyal Bilimler Endeksi, MICHIGAN E-LIBRARY, GOOGLE SCHOLAR H-5 INDEX, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Michigan State University Libraries Catalog, Western Michigan University Libraries Catalog, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), OpenAIRE,

   7.2.2. Burundi: Capturing the Complexity of the Conflict in the 1990s, Conflict Studies Quarterly, issue 19, April 2017, ISSN 2285-7605, s. 43-65.

   http://www.csq.ro/wp-content/uploads/CSQ-19.pdf

   Conflict Studies Quarterly is listed inEBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ) and in the Thomson Reuters’s Emerging Sources Citation Index (ESCI).

   7.2.3. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş Suçları ve Çocuk Askerler: Lubanga Davası ve PKK Üzerine Bir Araştırma (International Criminal Court, War Crimes, and Child Soldiers: A Study on Lubanga Trial and PKK), Turkish Journal of Security Studies (Güvenlik Çalışmaları Dergisi), cilt 18, no. 3, 2016, ss. 97-113. ISSN: 2148-6166.

   https://www.pa.edu.tr/Project/Files/Static/EgitimBirimleri/GBE/GuvenlikCalismalariDergi/3/18-3.pdf

   Güvenlik Çalışmaları Dergisi, EBSCOhost, Criminal Justice Abstracts,TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) ve arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi’nde yer almaktadır.

   7.2.4. ANALYSIS OF THE CRIMEAN TATARS SITUATION DURING THE OCCUPATION OF CRIMEA BY RUSSIA IN 2014 WITH THE CONFLICT AND PEACE STUDIES APPROACH, E-Journal of Law, vol.1, no.1, June 2015, ss. 11-19. E-ISSN: 2149-6331

   http://e-journaloflaw.org/analysis_of_the_crimian_tatars_situation_during_the_occupation_of_crimea_by_russia_in_2014_with_the_conflict_and_peace_studies_approach_haberi_5.html

   7.2.5. BORDER CREATION IN CYPRUS: CONTESTED HISTORY AND THE PSYCHODYNAMIC PERSPECTIVE OF VAMIK VOLKAN, Peace and Conflict Review, Summer 2013, vol. 7, no. 2, pp. 1-11. ISSN: 1659 – 3995.

   http://www.review.upeace.org/images/pcr7.2.pdf

   http://www.review.upeace.org/

   The Peace and Conflict Review is a peer-reviewed, open-access journal dedicated to the publication of high quality academic articles in the field of peace and conflict studies.

   7.2.6. “TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ”, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, Temmuz-Ağustos 2013, sayı 37, Article No (Makale No): 16, pp. 1 – 16.

   http://www.akademikbakis.org/37/16.htm

   http://www.akademikbakis.org/37/16.pdf

   Taranan İndeksler: Index Islamicus - Brill Bibliographies, Arastirmax Bilimsel Yayın İndexi, ANIJI Uluslararası Süreli Yayınlar Veritabanı, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Akademik Dizin Akademik Türk Dergileri İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, İslam Araştırmaları Merkezi, Akademik Tarih, Google Akademik Yayınlar İndeksi, Index Copernicus International, EBSCOhost Publishing, Research Bible, Free e-Book Search Engine, JournalSeek A Searchable Database Of Online Scholarly Journals, PDF Book Download

   7.2.7. “The Analysis of Intergroup Bias: Socio-Biology, Evolutionary Psychology and Social Cognition Theorıes”, Journal Of Qafqaz University, number: 30 Fall 2010, ss.1-9. ISSN: 1302-6763

   http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&j_id=1050&s_id=105&a_id=669

   The Journal of Qafqaz is indexed in such respected scientific indexes as Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS.

   7.2.8. Idil Pembe Izmirli ve Sezai Özçelik “The Preventive Diplomacy, Conflict Prevention and Ethnic Conflicts in the Black Sea Region: The Case of the Crimean Tatars”, USAK Yearbook, vol. 1, Year 2008, pp. 217 – 241.

   http://www.usak.org.tr/images_upload/files/2008makale12.pdf

   http://www.usak.org.tr/dergiler.php?id=13&m=13&z=64#.VINC0dKsVe9

   USAK Yearbook’un tarandığı indeksler: Hein Online, International Political Science Abstracts (IPSA), PAIS International, PAIS, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, CSA Worlwide Political Science Abstracts, CSA Sociological Abstracts, CSA Social Services Abstracts, ULAKBİM, Worldwide Political Science Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, EBSCO, Ulrichs Periodical Directory, Index Islamicus, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), CEEOL, ASOS Index

   7.2.9. “The Japanese Foreign Policy of the Middle East Between 1904-1998: Resource, Trade and Aid Diplomacy”,Humanity & Social Sciences Journal 3 (2), December 2008, ss. 129 – 142. ISSN: 1818-4960. http://www.idosi.org/hssj/hssj3(2)08/6.pdf

   Abstracting / Indexing: Eur-asia Database, Intl Agric Database, Intl Sci Abst

   7.2.10. Yrd. Doç. Dr. OGRETIR, Ayse Dilek and Dr. Sezai OZCELIK, “The Study Of Ethnocentrism, Stereotype And Prejudice: Psycho-Analytical And Psycho-Dynamic Theories”, Journal Of Qafqaz University, 24 Fall 2008, ss. 236-244, ISSN: 1302-6763

   http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&archive=yes&j_id=1006&s_id=103&a_id=79

   The Journal of Qafqaz is indexed in such respected scientific indexes as Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS.

   7.2.11. Theories, Practices, and Research in Conflict Resolution and Low-Intensity Conflicts: The Kurdish Conflict in Turkey, Journal of Conflict Studies, vol. XXVI, No: 2, Winter 2006, ss. 133 – 153. ISSN: 1715-5673 www.lib.unb.ca/Texts/JCS/contents/winter06.html

   The Journal of Conflict Studies is issued twice a year. It is dedicated to the publication of scholarly research in the field of low-intensity conflict studies.

   7.2.12. “From Terrorism to Nonviolence and Islamic Peace Paradigm: Jihad, Just War, Peace and Islamic Nonviolence”, Peace and Conflict Studies Journal, Fall 2005, vol. 12, no.2, ss. 88 – 108. ISSN 1082-7307. http://shss.nova.edu/pcs/journalsPDF/V12N2_Abstracts.pdf

   http://nsuworks.nova.edu/pcs/vol12/iss2/4/

   Peace and Conflict Studies is indexed and/or abstracted in Peace Research Abstracts Journal, Public Affairs Information Service, Sociological Abstracts, ERIC, Psychological Abstracts, PsychINFO, Political Science Manuscripts, International Political Science Abstracts and Worldviews.

   7.2.13. Idil Pembe Izmirli ve Sezai Özçelik “The Preventive Diplomacy, Conflict Prevention and Ethnic Conflicts in the Black Sea Region: The Case of the Crimean Tatars”, Uluslararasi Hukuk and Politika (Review of International Law and Politics), Vol:1, No: 4, Fall 2005, pp. 102-123. ISSN: 1305-5208

   http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/iJz5hixpIZPN5C0jGCSi4CC6Ll37eR.pdf

   http://www.usak.org.uk/junction.asp?lid=3_7_20&ln=EN

   UHP`yi düzenli olarak tarayan uluslararası ve ulusal indeksler şunlardır:

   EBSCO, Worldwide Political Science Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, PAIS, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, ULAKBİM, Index Islamicus, Linguistics and Language Behavior Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA), Ulrichs Periodical Directory, HeinOnline, Historical Abstracts, America: History and Life, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), CEEOL, ASOS Index, -Başkent Üniversitesi Hukuk Veritabanı

   7.2.14. Idil P. İzmirli ve Sezai Özçelik. “Sources of Ethnic Conflicts and Conflict Resolution in Crimean Peninsula: Deportation (Sürgün), Repatriation and Crimean Tatars, The Journal of TurkishWeekly, August 18, 2005,

   http://www.turkishweekly.net/2005/08/18/article/sources-of-ethnic-conflicts-and-conflict-resolution-in-crimean-peninsula-deportation-surgun-repatriation-and-crimean-tatars

   7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

   7.3.1. Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Bitlis, Sezai Özçelik, “Kırım’ın 2014 İşgali Ekseninde Rusya-Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Rusya’nın Çifte Çevreleme Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, ss. 443-458.

   7.3.2. V.International Blue Black Sea Congress Proceeding Book, “Regional Crisis and Conflict Management After Russian Invasion of Crimea: The Case of Crimean Tatars”, Alaaddin Yalçınkaya, Arzu Al ve Hakan Mehmetçik (ed.), 12-13 December 2016, Marmara University: Anadoluhisari Campus, BESYO Congress Hall, ss. 372-387.

   7.3.3. İstanbul Security Conference, UN at 70 and Global Governance, 03-05 December 2015, TASAM, Panel 7: The UN, Sovereignty vs Humanitarian Intervention and R2P ( 13.30-15.00), Sezai Özçelik, “Çok Taraflı Barışgücü Müdahaleleri: BM ve AB Barış ve Çatışma Çözümü Ortak Operasyonları”, Çankiri Karatekin University.

   7.3.4. VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, 21-22 Ekim 2015, 22 Ekim 2015, Perşembe, 2. Gün: Saat 10.30-12.00, IV. Toplum: Büyük Salon, “The Analysis of the Crimean Crisis in 2014 Between Russia and Ukraine within the Framework of the Conflict Analysis Theories and The Crimean Tatars”,

   7.3.5. Turquoise Social Science Congress, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 16.09.2015, Panel 2: Kürt Sorunundaki Gelişmeler: İçimizdeki Balkanlar mı?, “Kürt Sorununa Politik-Psikolojik Açıdan Bakış”, 14.30-15.30.

   7.3.6. 2nd International Conference on Eurasian Politics&Society, 22-23 May 2015, CESRAN,SA04: Saturday | Panel | Theme: Nationalism, Ethnicity, and Foreign Policy, 23 Mayıs 2015, 11.00-12.30, The Analysis of the Crimean Crisis in 2014: The Bermuda Triangle of Russia, Ukraine and the Crimean Tatars, Konya Dedeman Hotel, Konya.

   7.3.7. IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Hitit Üniversitesi, 07-09 Mayıs 2015, 19. Oturum, Yer: Atatürk Salonu, 08 Mayıs 2015, 15.45-17.30, “Yeni Soğuk Savaş: Rusya ve Ukrayna Arasındaki 2014 Kırım Krizi ve Kırım Tatarları”, Çorum.

   7.3.8. Uluslararası Bildiri: Tam Metin Bildiri, ATCOSS 4th Arab-Turkish Congress of Social Sciences: Economy, Education and Development, 26-27 October 2014, Amman, Ürdün, Stratejik Düşünce Enstitüsü. Sezai Özçelik ve Ayşe Dilek Öğretir, 27 October 2014, 5.15-6.45, Hall A, University of Petra Amman, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in Post-September 11 World”,

   7.3.9. VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Çocuk ve Suç, 15- 17 Kasım 2014, Club Sera Hotel, Antalya, Polis Akademisi, İkinci Gün: 16 Kasım 2014, 11.00-12.45, İkinci Oturum: Zorunlu Göç ve Terör Bağlamında Çocuk, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş Suçları ve Çocuk Askerler”.

   7.3.10. 25th IPRA General Conference, Uniting for Peace: Building Sustainable Peace Through Universal Values, Istanbul, August 10-14, 2014, “THE CASE OF THE KURDISH CONFLICT IN TURKEY: PSYCHOLOGICAL CONFLICT ANALYSIS”,

   7.3.11. Özçelik, Sezai ve Ayşe Dilek Öğretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in Post-September 11 World”, IV. ATCOSS Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, “Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma”, 26-27 Ekim 2014, Amman, Ürdün, Ankara: SDE Yayınları, 2015, ss. 237-255. ISBN: 978-605-5386-23-8.

   7.3.12. “The Effects of Deportation on Ethnic Groups` National Struggle: The Case of Nonviolent Resistance of Crimean Tatars”, CICA XXXVI Conference Towards Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace, Sponsored by the Pál Tomori College, JUNE 23 – 26, 2013, Heviz, Hungary, ss. 26 - 27.

   http://www.istc.cnr.it/sites/default/files/uploads/CICA%20Heviz%202013%20Booklet-1.pdf

   http://www.cica-conference-hungary.site90.net/

   7.3.13. “Türkiye-Irak İlişkileri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’nin Irak Politikası ve Kuzey Irak Bölgesine Yaklaşımı”, International Symposium, Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, 28-29 April 2011, Izmir University, İzmir, 2011. ss. 298 – 327 http://www.izmir.edu.tr/rgd/images/stories/food/rgd_proceedings_book.pdf

   7.3.14. OZCELIK, Sezai and Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Globalization for Common Good Initiative, Fatih University, and Intercultural Dialogue Platform, The 6th International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World that is Just, Free and Prosperous for All) Istanbul: The City of Understanding and Reconciliation between East and West, Istanbul, 5-9 July 2007. (published as a proceeding)

   http://www.fatih.edu.tr/mug/conf/

   http://www.globalisationforthecommongood.info/conferences/istanbul-conference-2007/official-conference-program/

   http://www.gyv.org.tr/bpi.asp?caid=112&cid=1108

   7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

   7.4.1. “Environmental Regime Negotiations: The Influence of Power and Knowledge Factors on Negotiation Processes, Perceptions, and Outcomes”, Lambert Academic Publishing, Almanya, 29 Temmuz 2011.

   http://www.amazon.com/Environmental-Regime-Negotiations-Negotiaton-Perceptions/dp/3844398902

   7.4.2. Özçelik, Sezai. “The Triangular Conflict of Russia, Ukraine, and the Crimean Tatars: Analysis of the 2014 Crimean Occupation and Annexation”, Sertif Demir (der.), Turkey’s Foreign Policy and Security Perspectives in 21st Century: Prospects and Challenges, Boca Raton, FL, USA: Universal Publishers/Brown Walker Press, 2016, ss. 143-167.

   7.4.3. Özçelik, Sezai and Soner Karagül, “Ukraine Crisis and Turkey’s Policy toward Crimea”, Karol Kujawa and Valery Morkva (ed.), 2014 Crisis in Ukraine: Perspectives, Reflections, International Reverberations, Aslan Press, ISBN: 978-83- 939141-7-3, First Publication: Gliwice, December 2015, pp. 99-134.

   7.4.4. Ozcelik, Sezai. “Kurdish Conflict in Turkey: A Psychological Conflict Analysis”, in Conflict, Violence, Terrorism, and Their Prevention, J. Martin Ramirez, Chas Marrison, and Arthur J. Kendall (eds. ), Cambridge Scholars Publishing, Tyne: UK, 2014. pp. 2-16, ISBN: 978-1-4438-5347-7. (Sayfa 213). (İngilizce)

   İngilizce Kitap İncelemeleri:

   Aa1- Özçelik, Sezai. 2015. ‘Choreographies of Shared Sacred Sites: Religion, Politics, and Conflict Resolution’, Elazar Barkan ve Karen Barkey (eds.), (Columbia University press, 2014), Changingturkey.com website. http://changingturkey.com/2015/04/14/book-review-choreographies-of-shared-sacred-sites-religion-politics-and-conflict-resolution-columbia-university-press-2014-by-sezai-ozcelik/

   Aa2- Özçelik, Sezai. 2014. Kevin Avruch and Christopher Mitchell (eds.) | Conflict Resolution and Human Needs: Linking theory and practice, By Sezai Özçelik, Journal of Conflict Transformation and Security, vol 4, no. 1-2, April-October 2014, ss. 86-89.

   http://cesran.org/dergi.php?id=157

   Tüm dergi için: http://cesran.org/jcts/3259-2

   http://cesran.org/dergi.php?id=150

   Aa3- Özçelik, Sezai. 2014. Phoebe Moore "Globalisation and Labour Struggle in Asia: A Neo-Gramscian Critique of South Korea’s Political Economy", Journal of Global Analysis, vol. 4, no. 1, July 2014, ss. 60-62.

   http://cesran.org/wp-content/uploads/2014/07/JGA_4_1/JGA_Vol_4_No_1_B_4.pdf

   Tüm dergi icin:http://cesran.org/wp-content/uploads/2014/07/JGA_4_1/JGA_Vol_4_No_1.pdf

   7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   7.5.1. “Latin Amerika ve Ortadoğu: Benzerlikler ve Farklılıklar”,Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı-1, sayi: 82, Yıl 22, Ocak-Haziran 2016, ss. 410-416. ISSN: 1300-4174

   ss. 306-315.

   7.5.2. “Ortadoğu’da PKK ‘Çocuk Askerler’ Savaş Suçunun İncelenmesi: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş Suçları ve Lubanga Yargılanması”, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı-1, sayi: 86, Yıl 22, Ocak-Haziran 2016, ss. 410-416. ISSN: 1300-4174

   ss. 762-772.

   7.5.3. “Kafkasya Çatışmalarında Çözüm Teknikleri, Pozitif Barış Çabaları ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı-1, sayi: 71, Temmuz-Aralik 2015, ss. 410-416. ISSN: 1300-4174

   7.5.4. “Dağlık Karabağ Çatışması Analizi ve Barış Süreci “,Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı-7, sayi: 77, Temmuz-Aralik 2015, ss. 346-355.

   7.5.5. “Kuzey Kafkasya Çatışmaları: Çeçenistan ve Dağıstan Örnek Olayları”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı-9, sayi: 79, Temmuz-Aralik 2015, ss. 359-369.

   7.5.6. “Climate Change Negotiation Positions of the United States, the European Union and the G-77/China before and after the Kyoto Treaty: 1995-2002” (Kyoto-Öncesi ve Kyoto-Sonrası Dönemde (1995-2002) Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), ve G-77/Çin’in Müzakere Pozisyonlarının İncelenmesi), Enerji ve Diplomasi Dergisi (Energy and Diplomacy Journal), Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, Yaz 2015 (Year 1, Volume 1, Issue 2, Summer 2015), ISSN: 2149-0457, ss. 34-60.

   http://enerjivediplomasi.com

   http://enerjivediplomasi.com/makale.aspx?makaleDosya=/makaleler/88cd0b38-458.pdf

   7.5.7. “Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-V, sayı: 70, Mart-Haziran 2015, ss. 5966-5983. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0701

   7.5.8. “Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-IV, sayı: 69, Mart-Haziran 2015, ss. 4844-4853. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0691

   7.5.9. “TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-IRAK İLİŞKİLERİ: BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ – 2000 - 2007 DÖNEMİ BOYUNCA KUZEY IRAK, JEOPOLİTİK VE PKK”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Mayıs 2013, ISBN 2147 – 1142, CİLT 2, NO. 1, ss. 27 – 46. ISSN: 2147-1142.

   http://cavsamdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/518734292_Makale-3.pdf

   Taranan İndeksler: Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndeksi, ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

   7.5.10. “Uluslararası Çevre Rejimleri ve Görüşmeleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme: Yapısalcı, Kurumsal, Bilişsel ve Görüşme Teorileri”, Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt: 7, sayı: 1, Nisan 2012, ISSN: 1306-6730, ss. 231 – 250. ISSN 1306-6730

   http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/11154629_7_7-1_Makale_0.pdf

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; EBSCO, EconLit ve ASOS indekslerinde taranmaktadır

   7.5.11. “Çatışma Önleme Teorisi ve Pratiği: Makedonya ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNPREDEP) Örnek Olayı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı: 1, Güz 2011, ISSN: 1308-5549, ss. 41-65.

   http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/449410488_Sezai%20%c3%96z%c3%a7elik.pdf

   http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=11&Detay=Ozet

   Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, aşağıdaki indeks/veri tabanları tarafından taranmaktadır: AcademicKeys, Akademik Dizin, Araştırmax, ASOS Index, CiteFactor, Bibliothekssystem Universität Hamburg, CIAO (Columbia International Affairs Online), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Doğuş Üniversitesi Makale Veri Tabanı (Doğuş University Articles Database), EBSCOhost (Business Source Corporate Plus), EconBiz (RePEc), ECONIS, EconLit, Electronic Journals Library (WZB), Global Impact Factor, Google Akademik (Google Scholar), HEIDI (Heidelberg University Library), Index Copernicus, Islamic World Science Citation Center (ISC), J-Gate, Journal Index, Jour Informatics, NewJour (Library of Georgetown University), Open Academic Journals Index (OAJI), PAIS International, Proquest CSA, ResearchBib, Scipio, Scientific Indexing Services (SIS), SHERPA/RoMEO, Sjournals Index, Türk Eğitim İndeksi (Index of Turkish Education), UlrichsWeb, WorldCat, Worldwide Political Science Abstracts.

   7.5.12. “Neorealist and Neo-Gramscian Hegemony in International Relations and Conflict Resolution During the 1990s”, Abant Izzet Baysal Universitesi-Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, cilt. 1, sayı: 2, Autumn 2005, ss. 88-114. ISSN: 1306-3553

   http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/23

   Dergimiz EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases,Cabell`s Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

   7.5.13. “An Analysis of the Cyprus Conflict with Psychoanalytical Approach, Journal of Turkish Weekly, 16 August Tuesday, 2005,

   http://www.turkishweekly.net/op-ed/1624/an-analysis-of-the-cyprus-conflict-with-a-psyhoanalytical-approach-i.html ve

   http://www.turkishweekly.net/op-ed/1625/an-analysis-of-the-cyprus-conflict-with-a-psyhoanalytical-approach-ii.html

   7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   7.7.Diğer yayınlar

   7.7.1. Kafkasya Çatışmaları Analizler ve Çözümler, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAVSAM), Avrasya Araştırmaları Serisi-6 Yayınları, 2013, Çankırı, s.146. ISBN 978-605-62918-7-6.

   7.7.2. Özçelik, Sezai. “İsrail-Filistin ve İsrail-Arap Çatışması”, Sertif Demir ve Oktay Bingöl (ed.), Yeni Ortadoğu: Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları, Ankara: Barış Kitap, Ocak 2017. ss. 117-163. ISBN: 978-605-4728

   7.7.2. Özçelik, Sezai. “Çok Taraflı Barışgücü Müdahaleleri: BM ve AB Barış ve Çatışma Çözümü Ortak Operasyonları”, Emel Parlar Dal, Gonca Oğuz Gök ve Tolga Sakman (ed.), Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM, İstanbul: TASAM Yayınları, 2016, ISBN: 978-605-4881-17-8., ss. 137-159.

   7.7.3. Özçelik, Sezai ve Ayşegül Bostan, “Yeni Güvenlik Anlayışında Balkanları Özgürleştirmek: Bosna Hersek ve Kosova Örneği”, Erman Akıllı (der.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınevi, Ocak 2016, ss. 486-520. 978-605-320-317-9

   7.7.4. Özçelik, Sezai. “Koruma Sorumluluğu ve İnsani Güvenlik Bağlamında İnsani Diplomasi ve Dış Yardımlar ve Libya Örneği”, Erman Akıllı (der.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınevi, Ocak 2016, ss. 521-551. 978-605-320-317-9

   7.7.5. Özçelik, Sezai. “Avrupa Birliği’nin Barış ve Çatışma Çözümü Politikaları”, Cengiz Dinç (der.), Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Ankara: Savaş Yayınevi, Kasım 2015, ss. 215-245, (608 sayfa), ISBN: 9786059293150

   7.7.6. Özçelik, Sezai. “Kürt Çatışmasının Çatışma Haritalaması Yöntemi ile Analizi”, Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu (der.), Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayınları, Eylül 2015, ss. 77-105. ISBN: 978-975-520-326-3. (658 sayfa).

   http://www.gundogan.com/ProductDetialtr.Asp?ProId=434

   7.7.7. Özçelik, Sezai. “Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi”, Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu (der.), Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayınları, ss. 429-459., ISBN: 978-975-520-326-3. (658 sayfa).

   http://www.gundogan.com/ProductDetialtr.Asp?ProId=434

   7.7.8. Özçelik, Sezai. “1.Bölüm: Çatışma ve Barış”, Saadat Rustemova Demirci (der.), Güvenliğin Gündeminden: Çatışma, Ayrılıkçı Ayaklanmalar ve Terörizm, Ankara: Nobel Yayınevi, Eylül 2015, ss. 1-40. ISBN: 978-605-320-171-7. (191 Sayfa).

   http://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=4567

   7.7.9. Özçelik, Sezai. “Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kırım ve Kırım Tatarları”, , Yücel Öztürk (ed.), Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın / 168, 2015, ss. 341-367. (432 sayfa), ISBN: 978-605-9964-38-8

   http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58302

   7.7.10. Özçelik, Sezai. “Liberya”, ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze, editor Haydar Çakmak, Kaynak Yayınları, Mayıs 2013, ss. 492 – 496. ISBN: 9789753437684 (576 sayfa).

   http://www.kaynakyayinlari.com/urun/abdnin-askeri-mudahaleleri_676.aspx?CatId=140

   7.7.11. ÖZÇELİK, Sezai. “Önleyici Diplomasi Pratiği ve Teorisi, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe: Seçme Makaleler, ed. Mustafa Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2012, ss. 429 – 443. ISBN: 978-605-399-253-0. (509 sayfa).

   http://www.mustafaaydin.gen.tr/wp-content/uploads/2012/11/catismadan-guvenlige-icindekiler.pdf

   http://www.academia.edu/2256912/Uluslararasi_Iliskilerde_Catismadan_Guvenlige

   7.7.12. REHA YILMAZ ve SEZAİ ÖZÇELİK, EDİTÖR: ATİLLA SANDIKLI, TEORİLER IŞIĞINDA GÜVENLİK, SAVAŞ, BARIŞ ve ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ(Çatışma Teorileri Işığında Gürcistan ve Karabağ Çatışmalarının Çözümlenmesi), ss. 277-313, İSTANBUL, BİLGESAM, MART 2012. ISBN: 978-605-89672-4-3. (552 sayfa).

   http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/kitaplar/teorilerisiginda.pdf

   7.7.13.“ Islam and Peace: A Dialogue”, Frontline, Summer 1998, Volume 7, No. 1.

   7.8. Uluslararası atıflar

   7.8.1:Marina Zaloznaya ve and Theodore P. Gerber, Migration as Social Movement: Voluntary Group Migration and the Crimean Tatar Repatriation, Population and Development Review, vol. 38, no. 2, June 2012, pp. 259 – 284. ATIF: s. 273 ve s. 282.

   7.8.2: Professor PhD Constantin HLIHOR, A CENTURY OF GEOPOLITICS AT THE BLACK SEA. CONTINUITY AND DISCONTINUITY IN THE DYNAMICS OF INTEREST AND POWER

   RIVALRIES IN THE REGION, Edited by: Antonello Folco BIAGINI, Constantin HLIHOR, Andrea CARTENY, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR A MULTILATERAL COOPERATION, Book of Proceedings, International Conference on EU and Black Sea Region, First Edition, EUBSR, May 3rd-5th, 2012, Bucharest, Romania.

   http://eubsr.ucdc.ro, atif: 27, s. 131.

   http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012-vol3.pdf

   7.8.3: Alina MATA?EL, ROLUL ORGANIZA?IEI PENTRU SECURITATE ?I COOPERARE ÎN EUROPA ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR: IMPLICAREA OSCE ÎN UCRAINA, Revista Moldoveneasca de Drept Interna?ional ?i Rela?ii Interna?ionale, no. 1, 2013, ss. 83 – 94. (Atıflar: s. 87, s. 89 ve s. 94).

   http://bsclupan.asm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/392/8.pdf?sequence=1

   7.8.4: Justin Dargin and Tai Wei Lim, (2012), Energy, Trade, and Finance in Asia: A Political and Economic Analysis, New York: Routledge. s. 135, dipnot 41, 45: s. 190, dipnot 24: s. 192, dipnot 81: s. 202, s. 226.

   7.8.5: Njoroge, Margaret Wanjiru and Gabriel Njoroge Kirori. 2014. “Ethnocentrism: Significance and effects on Kenyan Society”, African Journal of Political Science and International Relations, vol. 8, no. 9, pp. 356-367, December 2014. DOI: 10.5897/AJPSIR2013.0596, ISSN: 1996-0832

   http://www.academicjournals.org/journal/AJPSIR/edition/December_2014

   http://www.academicjournals.org/journal/AJPSIR/article-abstract/C4A9AE748636

   http://www.academicjournals.org/article/article1416472909_Njoroge%20and%20Kirori.pdf

   7.8.6: Dianne Weinstein, Exploring Ethnocentrism in Business Courses and Businesses, Business and Management Research, Vol. 2, No. 3; 2013, ss. 120 – 136. (atif: s. 121, s. 129). http://sciedu.ca/journal/index.php/bmr/article/view/3316

   7.8.7: Anand Singh, ‘Positive Discrimination’ and Minorities in Post-apartheid South Africa: A Case Study of Indian South Africans, Alternation Special Edition 7 (2013) 27 – 50, (Atıf: s. 44 ve s.49).

   http://alternation.ukzn.ac.za/pages/volume-20-2013/alternation-special-edition-7-2013.aspx

   Makale: http://alternation.ukzn.ac.za/Files/docs/20.4/03%20ASi.pdf

   Tam Sayı: http://alternation.ukzn.ac.za/Files/docs/20.4/Alternation%2020.4%20(2013).pdf

   7.8.8:Ospina Garnica, Johanna Graciela,La educación para la paz en situaciones de conflicto armado: construyendo un nuevo enfoque desde el caso de los territorios palestinos ocupados, Doctoral Thesis, Universidad Carlos III de Madrid::Instituto Bartolomé de las Casas,2015.

   7.8.9: Al Wekhian, Jamil Abed Al Hamid, 2015. "Conflict Behaviors: Religiosity, Culture, and Gender as Predictors for Conflict Management Styles Among First and Second Generation Arab Muslim Immigrants in the United States" (2015). Dissertations, Theses and Capstone Projects.Paper 665, Yayınlanmamış Doktora Tezi. (Atıf: s. 60).

   http://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1670&context=etd

   7.8.10: Michael Palmer, ADR Missionaries: Developing countries import, adapt Western methods, Dispute Resolution Magazine, vol. 12, no. 3, Spring 2006, ss. 13 – 16.

   http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/dispute_resolution_magazine/dispute_magazine_Spring06Unified.authcheckdam.pdf (Atıf: s. 16).

   7.8.11: Mohd Zulkifli Muhammad, Minah Japang, Mohd Faisol Ibrahim, GAYA PENGURUSAN KONFLIK ANTARA PENGURUS-SUBORDINAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN EMPIRIKAL DI PUSAT KEWANGAN LUAR PESISIR ANTARABANGSA, Shariah Journal, Vol. 18, No. 2 (2010) 415-432. (Atıflar: s. 418 ve s. 432).

   http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6323

   http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/6400/8.%20GAYA%20PENGURUSAN%20KONFLIK%20ANTARA%20PENGURUS-SUBORDINAT%20MENURUT%20PERSPEKTIF%20ISLAM.pdf

   7.8.12: JOSHUA ANYIMIAH, THE USE OF PREVENTIVE DIPLOMACY IN THE POST EYADEMA ELECTION CRISIS IN TOGO (2005), Unpublished dissertation, University of Ghana, July 2013,

   http://ugspace.ug.edu.gh/bitstream/handle/123456789/5348/Joshua%20Anyimiah_Use%20of%20Preventuve%20Diplomacy%20in%20the%20Post%20Eyadema%20Election%20Crisis%20in%20Togo%20%282005%29_2013.pdf?sequence=1

   7.8.13: Omi Hodwitz, The Utility of NGO Interventions: Influence on Terrorist Activity, Unpublished Disseration, University of Maryland, College Park, 2014.

   http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/16887/Hodwitz_umd_0117E_15920.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   7.8.14: Masahiro Omae, Civil Wars with or without an End: Postwar Violence and Civil War Recurrence”, Dissertation Thesis, University of California Riverside, December 2012,

   https://escholarship.org/uc/item/3zn9w39f#page-1

   7.8.15: Michael M. Gunter, Historical Dictionary of Kurds, Second Edition, Scarecrow Publishing Inc: Lanham, MD, 2011. (Atif: s. 364).

   7.8.16: Kendall M. Stempel, MESOP Theory & Discussion: The Turkish – Kurdish Conflict in Theory& Practice, vol. 6, no. 1 / 3, 2014, s. 1 – 3. http://www.mesop.de/2014/03/09/mesop-theory-discussion-the-turkish-kurdish-conflict-in-theory-practice/

   7.8.17: Kendall M. Stempel, The Turkish – Kurdish Conflict in Theory& Practice, Student Pulse – International Journal, Vol. 6 No. 03, 2014,

   http://www.studentpulse.com/articles/862/the-turkish-kurdish-conflict-in-theory-and-practice

   http://www.studentpulse.com/articles/862/2/the-turkish-kurdish-conflict-in-theory-and-practice

   http://www.studentpulse.com/articles/862/3/the-turkish-kurdish-conflict-in-theory-and-practice

   7.8.18: Uluslararası Kitap: Turfe, Tallah Alie, Unity in Islam: Reflections and Insights, Islamic Unity and Happiness, Tahrike Tarsile Qur’an Inc.: New York, 2004. s. 259 ve s. 264.

   7.8.19:Gulam, Hyder. 2003. Dispute Management: An Islamic Perspective. The Arbitrator and Mediator, December 2003, p. 1 – 14.

   http://libraryoflights.files.wordpress.com/2011/09/dispute-management-an-islamic-perspective.pdf

   7.8.20: Alina, Mataşel. 2013. ROLUL ORGANIZA?IEI PENTRU SECURITATE ?I COOPERARE ÎN EUROPA ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR: IMPLICAREA OSCE ÎN UCRAINA, Revista Moldoveneasca de Drept Interna?ional ?i Rela?ii Interna?ionale Nr. 1, 2013, ss. 83-94.

   http://bsclupan.asm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/392/8.pdf?sequence=1

   7.8.21: Matsumoto, Yukitoshi, Chapter 3: Afghanistan: Adult Literacy in Historical Moments, Education in West Central Asia, Editor: Mah-E-Rukh Ahmed, Bloomsbury Academic Publishing, 2013, ss. 39 – 56. (Atıflar: s. 53, 55 ve s. 56)

   http://www.bloomsburycollections.com/book/education-in-west-central-asia/ch3-afghanistan

   7.8.22: el-Husseini, Rola. Chapter 16: “Hizbullah: Delimiting the Boundaries of Nonviolent Resistance?”, Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East, editor: Maria J. Stephan, The Palgrave Macmillan Series on Civil Resistance, 2009, s. 247n10., ss. 235-252.

   7.8.23: Imran Khalid Shafi, Improving Counterterrorism Efforts by Removing Misconceptions about Islam in the Western World, Thesis, December 2010.

   http://edocs.nps.edu/npspubs/scholarly/theses/2010/Dec/10Dec_Shafi.pdf (p. 72 and p. 114).

   7.8.24: Mato Zokvic, NASILJA MUSLIMANSKIH EKSTREMISTA (VIOLENCE OF MUSLIM EXTREMISTS), Rijecki teoloski casopis (RTC), vol. 32, no. 2, Sijecanj, 2009, ss. 327 – 358. (Atıflar: 34 nolu dipnot: s. 342).

   http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=183935

   7.8.25: Frédéric Julien, Hydropolitics is what societies make of it (or why we need a constructivist approach to the geopolitics of water), International Journal of Sustainable Society, Vol. 4, Nos. 1/2, 2012.

   http://inderscience.metapress.com/content/w115171312360487

   http://inderscience.metapress.com/content/w115171312360487/fulltext.pdf?page=1

   7.8.26: Simon Plaickner, The Internet and its role in global politics: International Relations ın the Internet information era, 2009. (Atıflar: s. 6 ve s. 16).

   http://www.grin.com/en/e-book/145684/the-internet-and-its-role-in-global-politics

   7.8.27: ISABELLE CALLEJA, EDUCATION AND THE TEACHING OF HISTORY IN THE LIGHT OF ENCOURAGING CONFLICT RESOLUTION IN CYPRUS, Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 13(2), 2008, pp. 49-67.

   http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0003/60771/49-67_Calleja.pdf (Atıflar: s. 52, s. 55, s. 60 ve s. 66).

   7.8.29: Mary N. Olin, "Through the Eyes of Greek Cypriots and Turkish Cypriots: The Perception of Cyprus" (2011). Dissertations and Theses. Paper 871. (Atıflar: s. 31, s. 32, s. 49, s. 50,

   8.Ulusal & Uluslararası Projeler

   8.8.1. Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Sezai Özçelik), "Innovation Management Agents in SMEs" (INMA), Proje No: 2015-1-TR01-KA202-022353, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi, 2015-2017, Ortaklar: İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Türkiye, Bütçe: 246,524 Avro, Başlangıç Tarihi: 01.09.2015 – 30.08.2017.

   8.8.2. Proje Yürtücüsü: TÜKO-BİR ve Çankırı Sivil Toplum Derneği, “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi”, (Empowering Consumer Rights Projects), , Training for Consumer Rights Empowerment (TRACORE) Projesi, Proje No: TR2011/0135.15-03/03, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Diyalogu-IV Tüketici ve Sağlığın Korunması Programı, Ortaklar: Türkiye, Romanya, Yunanistan, Süre: 15 ay, Bütçe: 163.097,79 Avro, Ankara, Çankırı, Kavala, Bükreş. http://siviltoplumdiyalogu.org/project/tuketici-haklari-gucleniyor/

   8.8.3. Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015. Bütçe: 24,000 Avro, Başlangıç T: 01.09.2013, Bitiş T: 31.08.2015.

   http://www.haydikizlarbilisime.org/

   8.8.4. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik) Bir Güçlendirme Aracı Olarak Doğa Turizmi Projesi (Nature Tourism as as an Empowerpent Tool: NATUR Project) Destekleyen Kurulus: No: 2010-1-PT1-LEO05-05165, Portekiz Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Aidlearn (Portekiz), ROC West-Brabant (Hollanda), Vorumaa Kutsehariduskeskus (Estonya), 372.820,00 Euros www.naturproject.eu http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7511

   8.8.5. Sessizliği Kıralım: Engelli Kadınlara ve Kızlara Şiddetin Önlenmesi Projesi (Breaking the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Projec)t, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Projesi), 8 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: 22.02.04.01, Developing Civil Dialogue Among NGOs,CFCU/TR 0801.08-02 / 09, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: DCD-09, Proje Uzmanı. 40.648,00 Euros

   8.8.6. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik) Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü Piyasasına Dönmesi için Sürekli Eğitim Yaklaşımının Adaptasyonu: Beypazarı Modeli (Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model) Destekleyen Kurulus: No: 2009-TR1-LEO05-08660, Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, AVRASYA-DER, IFES (İspanya), C.V.T (Yunanistan), BDC (Polonya).

   http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/ 284.549,00 Euros

   8.8.7. “Red Chalk Project”, CFCU/TR08H2.01-02/082, “Grant Program of Increasing Schooling Rate Especially for Girls”, Central Finance and Contracting Authority, 15 December 2010, http://kirmizitebesir.karatekin.edu.tr,

   8.8.8. Aidlearn, Portekiz Learn Plus for Adult Educators (Learn +) Destekleyen Kurulus: Grundtvig (Avrupa Komisyonu), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, Learn SouthWest (UK), MERIG (AT), ASHE (PL), FDEP (SE). 379.689,00 Euros. www.learnplus.eu,

   8.8.9. Voluntary service in tourism industry (hotels, restaurants, tourist agencies, NGO”s ", Youth Project, European Voluntary Service (EVS),Project ID: BG11/A2/097/R1, Project Coordinator. 4.800,00 Euros.

   8.8.10. CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), 12 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Grants awarded under Call for Proposals CFCU-TR 0604.01/04, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: CSD-04-078, Proje Uzmanı,

   http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1030/Contract_Award_Notice_CSD_04_Youth_.doc

   8.8.11. YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND LIFESTYLE, EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, 8 Ay, Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Project No: EMYU-011, Proje Uzmanı.

   8.8.12. Action Against Child Labor Through Education and Training: Child to Child Approach, 12 Ay, Proje No: CFCU/TR0501.02/A4-80, Strengthening Civil Society in the Pre-accession Process: NGO Grant Facility, Component A4:Strengthening the Protection of Children’s Rights, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

   http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1024/A4_final_award_notice.doc

   8.8.13. CASCADING TRAINING OF YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTYCDM), EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, Position: Project Expert, Project No: EMYU-002 MEDA / 2005 / 017-591 / 10 / 002.

   http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1830/INJEP%20-%20EuroMed%20Youth%20Projects-Web.pdf

   8.8.14. “The Early Childhood and Primary Education for Peace”, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-055, 24 Ay, Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

   http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/ek9471.pdf?CFID=7924&CFTOKEN=66453322

   8.8.15. Kırım Türkleri ve Nogay Türkleri Sözlü Tarih Belgesel Projesi: Kırım’dan Türkiye’ye Hikayeler, 12 Ay, TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLAR YAYIN DESTEK HİBE PROGRAMI (BSGS), Budget line BG-UE-B2004-22.020401-ELARG Reference: CFCU-TR 0401.06.01/ BSGS, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Nogay Türkleri Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneği, Proje Uzmanı, http://nogayturkleri.org/nogayturkleri/nogayportre/sezai_ozcelik.html

   http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/167/BSGS.doc

   8.8.16.. Tüketici Köprüleri Projesi, Sivil Toplu Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı, Referans No: DG ELARG/MEDTQ/12-02, 12 Ay, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Proje Uzmanı

   http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/158/Award_Notice.doc

   9.İdari Görevler

   9.1. Bologna Fakülte Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014-2015.

   9.2. Bölüm Bologna Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü, 2014-2016.

   9.3. Erasmus Kurum Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğü Ofisi, 2009-2011.

   9.4. Fakülte Erasmus Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2011.

   9.5. Bölüm Erasmus Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü, 2009-2012.

   9.6. Avrupa Gönüllü Hizmeti Kurum Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2009-2012.

   9.7. Bölüm Başkanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2009-2010.

   9.8. Bölüm ÖYP Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü, 2010-2014.

   9.9. Ana Bilim Dalı Başkanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 18.03.2015-devam ediyor.

   10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

   10.1.Çankırı Sivil Toplum Derneği Başkanı

   10.2.AVRASYA-DER Derneği Başkan Yardımcılığı

   10.3.Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi

   10.4.International Studies Association (ISA) Üyesi

   10.5.Association of Study of Nationalities (ASN) Üyesi

   11.Ödüller ve Burslar

   11.1. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yurtdışı Araştırma Bursu – Coventry Üniversitesi, Centre for Peace and Reconcilation Merkezi 2012 – 2013 Misafir Araştırmacı / Misafir Öğretim Üyesi.

   11.2. Yüksek Lisans ve Doktora Yurtdışı Eğitim Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı kanuna göre resmi burslu öğrenci, Mayıs 1996-Mart 2002.

   11.3. “Çevre ve Verimlilik” konulu araştırma projesi yarışması, İkincilik ödülü, Milli Prodüktive Merkezi, Nisan 1994.

   11.4. Mardin Cumhuriyet Ortaokulu, Mezuniyet 3ncüsü Derecesi, 1986.

   12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

   Lisansüstü Dersler: (Yurtdışı): George Mason Üniversitesi, School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR), Conflict Analysis and Resolution

   CONF501 INTRODUCTION TO CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2003-2004

   Güz

   İlkbahar

   CONF501-Çatışma Analizi ve Çözümüne Giriş (Ocak 2003-Mayıs 2003)

   3

   25

   2002-2003

   Güz

   İlkbahar

   CONF501-Çatışma Analizi ve Çözümüne Giriş (Ocak 2002-Mayıs 2002)

   3

   25

   2000-2001

   Yaz

   CONF501-Çatışma Analizi ve Çözümüne Giriş (Haziran 2001-Ağustos 2001)

   3

   15

   Lisansüstü Dersler: (Yurtiçi): Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları ABD

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2015-2016

   Güz

   Uluslar arası Barış ve Çatışma Çalışmaları (Tezli ve Tezsiz)

   3

   5 (Tezli)

   4 (Tezsiz)

   2015-2015

   Bahar

   Latin Amerika’da Güncel Sorunlar

   3

   6 (Tezli)

   5 (Tezsiz)

   Lisans Dersleri:

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2014--2015

   İlkbabar

   ULS 208-Uluslararası Ekonomi Politik I ve II Öğretim

   3

   54 (I)

   50 (II)

   Güz

   ULS 445 – Uluslar arası Çatışma Çözümü

   I ve II Öğretim

   3

   41 (I)

   40 (II)

   ULS 215 Mesleki Yabancı Dil I ve II Öğretim

   3

   21 (I)

   19 (II)

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2013-2014

   İlkbabar

   ULS 208-Uluslararası Ekonomi Politik I ve II Öğretim

   3

   67 (II)

   65 (II)

   ULS 106 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri I ve II Öğretim

   3

   81 (I)

   82 (II)

   SKY 104 Araştırma Teknikleri

   I ve II Öğretim

   3

   53 (I)

   49 (II)

   Güz

   ULS 401 – Dış Politika Analizi

   I ve II Öğretim

   3

   41 (I)

   31 (II)

   ULS 101 Uluslararası İlişkiler I

   I ve II Öğretim

   3

   50 (I)

   57 (II)

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2012-2013

   Coventry Üniversitesi

   Yaz Dönemi

   ULS 401 Dış Politika Analizi

   3

   11

   İlkbahar - 2013

   Online Peacebuilding Program

   3

   25

   3

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2011-2012

   Güz

   ULS 303-Uluslararası Ekonomi Siyaseti

   3

   25

   ULS 301- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

   3

   45

   İlkbahar

   ULS 302- Türk Dış Politikası II

   3

   25

   ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

   3

   45

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2010-2011

   Güz

   ULS 101-Uluslararası İlişkiler I

   3

   45

   ULS 301- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

   3

   31

   İlkbahar

   ULS 102-Uluslararası İlişkiler II

   3

   45

   ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

   3

   31

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   2009-2010

   Güz

   ULS 101-Uluslararası İlişkiler I

   3

   54

   ULS 202- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

   3

   31

   İlkbahar

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2008-2009

   Güz

   ULS 101-Uluslararası İlişkiler I

   3

   41

   İlkbahar

   ULS 102-Uluslararası İlişkiler II

   3

   41

   2009-2010

   Güz

   ULS 101-Uluslararası İlişkiler I

   3

   54

   ULS 202- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

   3

   31

   İlkbahar

   Lisans-Yurt içi: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü

   İlkbahar

   SİBU434-Çatışmaların Çözümü

   3

   13

   2007-2008

   Yaz

   SİBU434-Çatışmaların Çözümü

   3

   11

   2006-2007

   Yaz

   SİBU434-Çatışmaların Çözümü

   3

   5

   2005-2006

   Güz

   SİBU434-Çatışmaların Çözümü

   3

   21

   DİĞER FAALİYETLER:

   Sunumlar:

   ·“The Effects of Deportation on Ethnic Groups` National Struggle: The Case of Nonviolent Resistance of Crimean Tatars”, CICA XXXVI Conference Towards Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace, Sponsored by the Pál Tomori College, JUNE 23 – 26, 2013, Heviz, Hungary.

   http://www.istc.cnr.it/sites/default/files/uploads/CICA%20Heviz%202013%20Booklet-1.pdf

   http://www.cica-conference-hungary.site90.net/

   ·Chaos and complexity theories and human security: Kurdish conflict in Turkey”, Social relations and Human Security Conference, Friday 22nd – Saturday 23rd March, Centre for Social Relations, Coventry University,

   ·http://www.cohesioninstitute.org.uk/live/images/cme_resources/Public/documents/Social-Relations-and-Human-Security-Conference-Programme-V3.pdf

   ·“Introduction to Islamic Peace and Islamic Nonviolence”, Global Leadership Seminar Series, Coventry University, Global Leadership Programme, 11 March 2013, 17.30 – 18.30, Coventry University, Jaguar Building, JA120, http://www.coventry.ac.uk/GLP

   ·“Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Azerbaijan and its Neighbors and Earthquake Diplomacy". Annual Symposium of International Relations Scholars, Baku, Azerbaijan, 22-23 October, 2010.

   http://www.asirs.org/Symposium2010/Guestlist

   ·“Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Earthquake, Tsunami, Hurricane and Cyclone Diplomacy?”, The Ninth METU Conference on International Relations: The Mediterranean In World System: Structures and Processes, Guzelyurt, Turkish Republic of Northern Cyprus,20-22 May 2010.

   http://www.ir.metu.edu.tr/conf2010/program2010.pdf

   ·with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Psychology: The Application of Psycho-Analytical Concepts into Jihad and Islamic Nonviolence”, 5th International EUPRA Conference, “Challenges of Peace and Democracy in Europe”, Sakarya University, Turkey, 21-24 August, 2007.

   http://www.eupra.sakarya.edu.tr/

   http://www.eupra.sakarya.edu.tr/doc/conference_programme_17_08_2007.pdf

   ·with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Globalization for Common Good Initiative, Fatih University, and Intercultural Dialogue Platform, The 6th International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World that is Just, Free and Prosperous for All) Istanbul: The City of Understanding and Reconciliation between East and West, Istanbul, 5-9 July 2007. (published as a proceeding)

   http://www.fatih.edu.tr/mug/conf/

   http://www.globalisationforthecommongood.info/conferences/istanbul-conference-2007/official-conference-program/

   http://www.gyv.org.tr/bpi.asp?caid=112&cid=1108

   ·with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Israel-Palestine Center for Research and Information, Antalya, Porto-Bello Hotel, November 19-20, 2006.

   http://www.ipcri.org/peaceeducation/docs/program.html

   ·“Natural Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Earthquake and Tsunami Diplomacy”, International Peace Research Association, IPRA2006 Conference: Patterns of Conflict, Paths to Peace, Calgary, Alberta, Canada, June 29-July 3, 2006.

   http://ipra2006.com/program/sessions-8.htm

   http://ipra2006.com/program/comm-CRPB.htm

   ·“Consequences of the US - Iraq War on Turkey, Iran, and Iraq.”16th Annual Student Conference on Peacemaking, Diversity and Social Change – Capital Area Association for Peace Studies. Trinity College. April 12, 2003.

   ·“The Relationship Between Culture and Conflict Resolution Styles: The Results of Survey Methodology” at the Institute for Conflict Analysis and Resolution Research and Higher Education Symposium. The National Conference on Peace and Conflict Resolution (NCPCR 2001-10th Biennial Conference), The George Mason University, Fairfax, VA, June 7-10, 2001

   · “The Islamic Conflict Resolution in Interpersonal and Intergroup Conflicts: Islamic Mediation (Wasata), Islamic Peace-making (Sulha), and Islamic Third-Party Role” at the Institute for Conflict Analysis and Resolution Research and Higher Education Symposium. The National Conference on Peace and Conflict Resolution (NCPCR 2001-10th Biennial Conference), The George Mason University, Fairfax, VA, June 7-10, 2001

   ·“The Relationship Between the High-Context/Low-Context Cultures and Conflict Resolution Styles: The Results of Survey Methodology at the Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR).” 14th Annual Student Conference on Peacemaking, Diversity, and Social Change - The Capital Area Association of Peace Studies (CAAPS). The George Washington University, April 21, 2001

   ·“The Islamic Mediation, Peacemaking and Conflict Resolution. Old Dominion University, Graduate Studies in International Studies Student Conference: Global Challenges in the 21st Century. February 16-17, 2000.

   ·“The Relationship between Culture and the Conflict Resolution Styles: A Survey Method at ICAR (Institute for Conflict Analysis and Resolution.” Old Dominion University, Graduate Studies in International Studies Student Conference: Global Challenges in the 21st Century. February 16-17, 2000.

   ·“Nonviolent Action and Third Party Role in Islamic World”, University of Massachusetts-Boston, Conflict Studies Conference: The New Generation of Ideas. October 27-28, 2000.

   ·“The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia.” Old Dominion University, GPIS Student Conference, Norfolk, VA. April 14, 2000.

   ·“The Future of UN Peacekeeping: The Preventive Deployment in Macedonia.” 12th Annual Student Conference of the Capital Area Association of Peace Studies (CAAPS). Saturday, April 8, 2000.

   ·“The Psychological, Political and Historical Barriers Between Turkish and Greek Cypriots.” COPRED and PSA joint Conference, University of Texas, Austin. March 31, 2000.

   ·Dil Puanları: 1- English (KPDS: 90 –A: 20 May 2012),

   ·2- English (KPDS: 89-B: 29 November 2006),

   ·3- English (KPDS: 89-B: 13 November 2005),

   ·4- English (ÜDS: 88.750: 12 October 2008)

   ·Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

   ·Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

   ·Güç ve Bilgi Faktörlerinin Görüşme Süreçleri, Algılamaları ve Sonuçlarına Etkileri: Çevresel Rejim Görüşmeleri, Agustos 2004.

   ·Danışman: Dennis J.D. Sandole, George Mason Üniversitesi, School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR).

   ·DOKTORA TEZ ÖZETİ:

   ·GÜÇ VE BİLGİ FAKTÖRLERİNİN GÖRÜŞME SÜREÇLERİ, ALGILAMALARI VE SONUÇLARINA ETKİSİ: ÇEVRE REJİMİ GÖRÜŞMELERİ

   · Bu çalışmanın amacı, güç-odaklı ve bilgi-odaklı değişkenlerin çevresel rejim görüşmeleri bağlamında görüşme süreçleri, algılamaları ve sonuçlarına etkisinin araştırılması ve test edilmesidir. Bu çalışmanın güçlü yanı ozon rejim görüşmeleri bağlamında kantitatif ve istatiksel analizi ve deneysel-simülasyon yaklaşımının kullanılmasıdır. Bu metot ile güç ve bilgi değişkenleri arasındaki etkileşim incelenecektir.

   · Güç ve bilgi değişkenlerinin etkileşimi 2 X 2 deney tasarımı ile güç (simetri ve asimetri) ve bilgi (bilgi ve bilgi olmamam) ana ve etkileşim etkileri ön ve son test anketleri ile elde edilen bilgiler analiz edilecektir. Dijital ve teybe kayıt edilen simülasyon görüşmeler içerik analizi ile rekabetçi / işbirliği uyuşmama / uyuşma indeksleri ile görüşme stratejileri / stilleri incelenecektir. Triangulasyon için multi metot yaklaşımı ile gerçek hayatta yapılan iklim değişikliği görüşmeleri de içerik analizi ile analiz edilecektir. Gerçek hayattaki iklim değişikliği görüşmelerinin işitsel ve görsel kayıtları kodlanarak analiz edilecektir. Kodlama sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ile simülasyon sonucu elde edilen verilerin analizinin karşılaştırılması yapılarak dışsal geçerlilik yükseltilecektir.

   · Simülasyon anket sonuçlarının analizi bilgi-güç simetri deney durumunda güç ve bilgi faktörleri arasındaki karşılıklı etkileşimi istatisksel olarak önemli çıkmıştır. Bu durumda simülasyon görüşme tarafları en yüksek sayıda anlaşmaya ulaşmış ve en yüksek işbirlikçi görüşme ortamı algılamışlardır. Güç ana etkisinin analizi ise, güç asimetri durumunda daha fazla görüşme ortamının iyi algılanması ve sonuçlardan daha fazla tatmin duyma güç simetri durumuna göre istatiksel olarak önemli sonuç elde edilmiştir. Güç ve bilgi faktörleri arasında karşılıklı etkileşim olduğunda bilgi faktörleri açısından istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilmemiştir. İçerik analiz sonuçlarının hem simülasyon ve hem gerçek hayattaki görüşmelere uygulanmasında rekabetçi indeksler açısından önemli sonuçlar elde edilmiştir. Güç asimetri durumunda daha az işbirlikçi indeks sonuçları güç simetri durumuna göre elde edilmiştir.

   · Sonuç olarak, güç durumunda taraflar arasında bir eşitlik olması durumunda güç faktörünün önemli olduğu bulunmuştur. Güç simetri durumunun karmaşıklığı iyi yönetebildiğini çünkü eşitlik istikrar ve anlaşılabilirlik ve bilgi faktörü ise simülasyon yapılan çevre rejim görüşmelerinde bilimsel / konsensüel bilginin belirsizliği azalttığı düşünülmektedir. Güç simetri durumu bilgi durumunun bulunması durumunda görüşmelerde en iyi etkiyi gösterdiği görülmüştür. Bunun sonucunda pozitif ve işbirlikçi görüşme ortamı daha fazla görüşme konusu çözülmüş ve görüşme sonucundan daha fazla tatmin elde edilmiştir. Etkileşim etkisi olmadığı durumda, taraflar arasında güç asimetrisi olması durumunda işbirlikçi ve tatmin edici görüşme ortamı görülmektedir. Bunun nedeni, simülasyonu yapılan çevresel ve kalkınmaya dönük konularda taraflar arasında karşılıklı pazarlık, alış-veriş, görüşme konularının birbirine link edilmesi, ve taviz verilmesine daha sık rastlanmasıdır. Güç asimetri durumunun çok az görüşmelerde çıkmaza yol açtığı görülmektedir. Çünkü simülasyondaki gücü yüksek ve düşük olan koalisyonlar görüşmeler boyunca birbirlerine pazarlık sürecine bir şeyler alıp vermekte bu da her iki tarafı tatmin eden bir görüşme sonucu ortaya çıkarmaktadır.

   · Simülasyon bulguları ve sonuçlarının pratik ve teorik olarak yorumlanması bilim ve politikanın birbiri içine geçtiğinin göstermektedir. Bu durumda çevresel rejim görüşmelerinde istenen sonuçların elde edilmesi için hem bilimsel hem konsensüel bilginin olmasını gerekli kılmaktadır. İkinci olarak, güç asimetrisi durumunun pozitif görüşme ortamı ve tarafları tatmin edici olması sebebi ile etkili ve verimli olduğunu söylemek mümkündür; çünkü her iki tarafın görüşme süreci boyunca empower edilmesi mümkün olmaktadır. Deneysel simülasyon ve gerçek hayat görüşmelerinin içerik analizi sonuçları ise güç asimetrisi durumunda güç simetrisi durumuna göre daha az rekabetçi stili kullandığı ortaya çıkmaktadır.

   Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Editörlük, Hakemlikler ve Yayın / Danışma Kurulu Üyelikleri

   1-Peace Conflict and Development Journal (Uluslararası) (Hakemlik)

   2-African Journal of Political Science and International Relations (Uluslararası) (Hakemlik)

   3-Journal of Conflict Transformation and Security (JCTS) (Uluslararası) (Hakemlik)

   4-Uluslararası İlişkiler Dergisi (Uluslararası) (Hakemlik)-2014

   5-Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

   (Uluslararası) (Hakemlik)-2013

   6-Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı (Uluslararası) (Hakemlik)-2011-2015-2015

   7-CAVSAM Avrasya Dergisi (Ulusal) (Hakemlik)-2012-2014

   8-Stratejik Araştırmalar Dergisi (SAREM) (Ulusal) (Hakemlik)

   9-Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER) (Hakemlik)

   10-The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) (Uluslararası) (Hakemlik)

   11-Journal of Administrative Science, Canakkale OnSekiz Mart Üniversitesi. (Uluslararası) (Hakemlik)-2015

   12-Yönetim Bilimleri Dergisi (Uluslararası) (Hakemlik) - 2014

   Makaleler:

   - “Azerbaijan `should begin initiatives` on Karabakh peace”, News.Az commentary, 29 March 2011, http://www.news.az/articles/politics/33310

   - “I am happy that Azerbaijani friends are shoulders to shoulders with us”, News.Az commentary, 17 May 2012, http://www.news.az/articles/politics/60469

   - “Armenian-Azerbaijani conflict not yet ready `to de-escalate”, News.Az commentary 02 August 2011, http://news.az/articles/politics/41656

   - “Azerbaijan can provide psychological support to Turkey”, News.Az, 22 October 2011, http://news.az/articles/politics/47218

   - “Psychological aspect to French law on genocide denial”, News.Az, 30 January 2012, http://news.az/articles/politics/53652

   - “ Obama follows balanced policy on Armenian `genocide` issue”, News.Az, 25 April 2012, http://www.news.az/articles/interviews/58982

   - Karadeniz’deki Rus ve ABD Güçlerine Uzman Bakışı, TURKSAM, 07 March 2014, http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/978-karadeniz-deki-rus-ve-abd-guclerine-uzman-bakisi

   - «???????? ?????? ?????????????? ? ???????? ????????? ???????? «???? ??????? ? ????????»”, News.Az, 25 February 2014, http://www.azerizv.az/news/a-15434.html

   - Kırım’daki Son Gelişmelere Uzman Bakışı, 12 March 2014, http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/996-kirim-daki-son-gelismelere-uzman-bakisi

   - Karadeniz’deki Rus ve ABD Güçlerine Uzman Bakışı, 07 March 2014, http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/978-karadeniz-deki-rus-ve-abd-guclerine-uzman-bakisi

   Öteki Tecrübeler:

   - Faculty Representative to the Advisory Board of Institute for Conflict Analysis and Resolution (elected). George Mason University. September 2002 – May 2003

   - Certificated Turkish radio program producer, host, and DJ (weekly) at the Fairfax Access Channel on Channel 30. March 2002- present.

   - Full-time assistantship at the Ankara University Faculty of Political Sciences Library, Ankara, Turkey. (1990 September –1994 May)

   Uluslararası Tecrübeler:

   Eğitim/Proje Toplantıları/Sertifika Programı:

   AVRUPA VE TÜRKİYE:

   - CTBTO Public Policy Course: Verification Through Diplomacy and Science, 01-09 September 2014, Certificate of Successful Completion, Online Course.

   - Girls Go IT Project Meeting, Fourth Meeting, 30 September-02 October 2014, İstanbul, Turkey.

   - Girls Go IT Project Meeting, Third Meeting, 02-04 July 2014, Bordeaux, France.

   - Girls Go IT Project Meeting, Second Meeting, 31 March – 05 April 2014, Rome, Italy.

   - Girls Go IT Project Meeting, Kick-off Meeting, 12 – 15 November 2013, Santiago de Compostella ve Vigo, Spain.

   - Youth in Action Project Participant, 01 – 07 October 2013, Durres and Tirana, Albania, EVS Seminar: Challenges, Improvements and Trends, Youth in Action 3.1. Seminar.

   - 2nd Baku Forum of Association of Scholars of International Relations (ASIRS) Participant, 01 – 04 September 2013, Baku, Azerbaijan.

   - 1st Annual Global Peace Workshop in Trabzon, July 1st – July 5th 2013, Youth in Conflict Transformation, Post-Conflict Peacebuilding and Reconstruction, Peace by Virtual Means Workshop Facilitator and Trainer with Arik Segal, Dolapo Fakuade, and Alan Hunter.

   - 3rd International Neighborhood Symposium on “The Eastern Neighborhood and the Mediterranean South – Tackling the Issues of Security, Democracy, and Business”, Heybeliada, Istanbul, 25 – 30 June 2013.

   - Erasmus Teaching Mobility, 12-18 August 2012, Coventry, United Kingdom, Coventry University, Center for Peace and Reconciliation Studies, www.coventry.ac.uk/peacestudy

   - European Voluntary Service (EVS) Accreditors Meeting, Bel-air, Luxembourg City, Luxembourg, 06-09 May 2012.

   - Erasmus Teaching Mobility, 16-21 April 2012, Budapest, Hungary, Kodolanyi Janos University.

   http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/nemzetkozi_het2

   - Study Visit, Sofia, Bulgaria, 27-30 January 2012, Breaking the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Project, http://engellikadinasiddetinonlenmesi.com/

   - “Nature Tourism” Project meeting, Fourth Meeting, 07-10 December, 2011, Roosendall-Etten Leur, the Netherlands, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/

   - “Beypazari Model” Project meeting,21-24 September, 2011, Fourth Meeting, Larissa, Greece, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece

   http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/

   - “Nature Tourism” Project meeting, Third Meeting, 28-31 August, 2011, Talinn, Estonia, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands.

   http://www.naturproject.eu/

   - “Advocacy”, BEUC, TRACE, 15-16-17 June, 2011, Brussels, Belgium. http://www.trace-beuc.org/

   - “Learn Plus” Project meetings, Fifth meeting, Lodz, Poland, 18-21 May 2011, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom, http://www.learnplus.eu/

   - “Nature Tourism” Project meeting, Second Meeting, 08-11 May, 2011, Roosendall-Etten Leur, the Netherlands, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/

   - “Beypazari Model” Project meeting, 06-09 April, 2011, Third Meeting, Rzeszow, Poland, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece

   http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/

   - “Consumer Redress Training”, BEUC, TRACE, 09-10-11 March, 2011, Brussels, Belgium.

   http://www.trace-beuc.org/

   - “Nature Tourism” Project meeting, Kick-off meeting, 26-29 January, 2011, Lisboa, Portugal, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/

   - “Competition Policy Training”, BEUC, TRACE, 18-19-20 October, 2010, Brussels, Belgium. http://www.trace-beuc.org/

   - “Beypazari Model” Project meeting, Second meeting, 22-23 September, 2010, Madrid, Spain, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece

   http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/

   - European Association for International Education Nantes 2010 Conference, 14-19 September, 2010, Nantes, France, http://www.eaie.org/home/archive/nantes.html

   - “New Horizons, New Perceptions”, Youth in Action Programme, Youth Exchange, Youth Leader, Bourgas and Soria, Spain, 24 July-07 August, 2010.

   - “ Financial Capacity Building “ Training, BEUC, TRACE, 12-13-14 July, 2010, Brussels, Belgium.

   http://www.trace-beuc.org/

   - “Learn Plus” Project meetings, Third meeting, Graz, Austria, 28-29 June, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom. http://www.learnplus.eu/

   - “How to Write Project Proposals” Training, BEUC, TRACE, 25-26-27 May, 2010, Brussels, Belgium, http://www.trace-beuc.org/

   - “Learn Plus” Project meetings, Second meeting, Taunton, United Kingdom, 14-20 April, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom.

   http://www.learnplus.eu/

   - “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” Training, European Commission, JRC-IPTS, Bucharest-March 22-23, 2010. http://www.impetusolutions.com/2010/12/29/jrc-enlargement-and-integration-activities-training-foresight-as-an-instrument-for-policy-and-decision-making/

   - “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” Training, European Commission, JRC-IPTS, Seville-January 21-22, 2010. http://www.impetusolutions.com/2010/12/29/jrc-enlargement-and-integration-activities-training-foresight-as-an-instrument-for-policy-and-decision-making/

   - “Learn Plus” Project meetings, First meeting, Lisboa, Portugal, January 17-20, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom. http://www.learnplus.eu/

   - “Beypazari Model” Project meeting, Kick-off meeting, 10-11 December, 2009, Madrid, Spain, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/

   -“CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT”, 28 April 2009-04 May 2009, Training of Trainers, Sofia, Bulgaria (On-site Trainings and Visits: Burgos, Varna, Plovdiv).

   - Step-Up, Youth in Action, Youth Development and Cooperation in Multicultural Union (JASMA), 8-16 August 2008, Latvia. http://www.jasma.lv/en/content/a-new-youth-exchange-step-up

   - ImpACT!on: Youth in Action: A Training Course for Young People to Promote Active European Citizenship through Youth Work Projects, SALTO, Latvian National Agency, 10-16 September 2007, Sigulda, Latvia.

   - Nonviolent Tools and Philosophy TPU Course Certificate, Transcend Peace University, Certificate of Participation, Course Director: Jorgen Johansen, TPU Rector: Johan Galtung, 12 weeks course (March to June 2007).

   - Third MMCP Diversiy Management Training Jamboree, Open Society Institute, Local Government And Public Service Reform Initiative, the European Youth Center in Budapest (EYCB), 3-7 June 2007, Budapest, Hungary.

   http://lgi.osi.hu/cimg/0/0/8/1/5/Agenda_3rd_MMCP_Training_Jamboree_June_2007.doc

   - Quality in Diversity Projects Seminar, The SALTO Cultural Diversity Resource Centre cooperation with the Turkish National Agency (TNA), Side, Antalya, April 14-18, 2007.

   http://www.salto-youth.net/qualitycdprojects/

   - Symposium Interreligious and Intercultural Dialogue in Youth Work, Council of Europe, European Commission, Turkish Youth Services Center, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation, Grand Cevahir Hotel, Istanbul, Turkey, March 27-April 1 2007.

   http://www.eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/eng/HREportal%20documents/Symposium%20IRID/List%20of%20pax%20final%20for%20uploading.pdf

   - Training of Diversity Trainers: Developing cultural Competency for Diversity Trainers, Open Society Institute, Local Government And Public Service Reform Initiative, 22-26 January 2007, Budapest.

   http://lgi.osi.hu/documents.php?id=2903

   AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

   - Facilitator at the 11th Annual Northern Virginia Regional Student Mediation Conference “ Pathways to Peace, Conflict Resolution Skills: The Power to Make a Difference.” George Mason University, Fairfax, Virginia. (March 11-12, 2003)

   - Workshop on Developing Conflict Resolution Trainings (sponsored by GMU’s University Dispute Resolution Program (UDRP) and facilitated by Julia Morelli and Daniel Rainey). February 22, 2002

   - Fairfax Access Channel Radio Production training course (Certification was received). January 12-February 6, 2002. (http://www.fcac.org).

   - Peacemaker Training Institute at the Kirkridge Retreat and Study Center, Bangor, PA. (Organized by Fellowship of Reconciliation (www.forusa.org). January 2-8, 2002

   - Facilitated Dialogue Training (14-hours), sponsored by GMU’s University of Dispute Resolution Program (UDRP) and Graduate Students in Conflict Studies (GSCS). (Presented by: Alliance for Conflict Transformation) October 20 & 21, 2001

   - Basic Mediation Skills Training (20-hours), sponsored by GMU`s University of Dispute Resolution Program (UDRP), Trainers: Michael West and Karen Stapleton (Virginia State Certified Mediators). October 12-14, 2001

   - Conflict Transmutation Workshop by Dr. Michael E. Salla at the American University. March 17, 2001

   - Facilitation Training Workshop (Process-Oriented group facilitation was conducted by John L. Johnson, the Process Work Center of Portland and sponsored by GMU`s the University of Dispute Resolution Program). February 9-12, 2001

   - Professional Development Seminar: Reconciliation Process (conducted by Dr. Louise Diamond and Ambassador John McDonald, at ICAR, George Mason University). January 1999

   - Internship (graduate) at the Nonviolence International in Washington DC (worked closely with the program director of Nonviolence and Islam Dr. Douglas Crow, and assisted him with numerous office tasks including the drafting of proposals; assisted foreign visitors that came to the US for seminars and conferences). November1997 - May 1998.

   Avrupa Birliği Sertifika Programı Seminerleri:

  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Ayaş Municipality, 05.07.2011, Ayaş, Ankara.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Karadeniz Eregli Municipality, 02.12.2011, Karadeniz Ereglisi, Zonguldak.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Menemen Municipality, 20.03.2012, Menemen, İzmir.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Konak Municipality, 21.03.2012, Konak, Izmir.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Bodrum Municipality, 06.07.2012, Bodrum, Mugla.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Ayvalik Municipality, 12.05.2013, Ayvalik, Balikesir.
  • Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM, and Ayvalik Municipality, 25.05.2013, Kuşadası, Aydın.
  • Proje Değerlendirme – Bağımsız Dış Uzmanlık Tecrübeleri:

   1- Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2009.

   2- Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2010.

   3- Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2010.

   4- Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2011.

   5- Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2011.

   6- Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2012.

   7- Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2012.

   8- Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2013.

   9- Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator, Turkish National Agency, 2013.

   Avrupa Gönüllü Hizmeti Dış Akreditör Ziyaretleri:

   1- Directorate of Tekkeköy District National Education, Tekkeköy, Samsun, 25.06.2010.

   2- GENÇ GIRISIMCILERI DESTEKLEME VE KULTUR DERNEGI – GEGIDER, Samsun, 25.06.2010.

   3- Cappadocia Woman Youth Education and Culture Association, Nigde, 17.05.2010.

   4- PROVINCE DIRECTORATE OF YOUTH AND SPORTS MUGLA, Mugla, 02.07.2010.

   5- SYNAOS THINK TANK, Kütahya, 09.07.2010.

   6- District Governorship of Derince, Derince, Kocaeli, 21.05.2010.

   7- Ucarli Youth Organization, Ucarli, Lice, Diyarbakir, 16.12.2011.

   8- MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, Mardin, 22.04.2011.

   9- MERDİVEN YOUTH EDUCATION AND CONSULTING CENTER ASSOCIATION, Mersin, 26.02.2012.

   10- Governship of MALATYA European Union Project Office, Malatya, 31.07.2011.

   11- Foundation of Yucel Culture, Istanbul, 04.03.2011.

   12- KARABUK MUNICIPALITY, Karabuk, 03.12.2010.

   13- Kırıkkale City Directory Of Social Affairs, Kirikkale, 04.12.2010.

   14- Foundation of MEZİTLİ Social Cooperation and Solidarity, Mezitli, Mersin, 15.04.2011.

   15- Demirci Municipality, Demirci, Manisa, 22.04.2013.

   16- Turgutlu Municapality, Turgutlu, Manisa, 22.04.2013.

   17- Association of SİİRT Youth Social Development, Siirt, 14.01.2011.

   18- Association of TOSYA YOUTH AGENDA, Tosya, Kastamonu, 30.07.2011.

   19- Yap Zonguldak Association / Table Tennis Club, Zonguldak, 04.12.2010.

   20- BODRUM DANS KULÜBÜ DERNEĞİ, Bodrum, Mugla, 08.10.2011.

   21- ATATÜRK University Foreign Relations Office, Erzurum, 05.11.2010.

   22- Association of KUZEYDOGA SOCIETY, Kars, 24.06.2011.

   23- Isik University, Şile, İstanbul, 04.03.2011.

   24- TGD Turkey - Presentation Volunteers Association, Bursa, 19.02.2011.

   25- MOZAIK-HUMAN RESOURCES DEVOLOPMENT, Samsun, 17.09.2011.

   26- Bayburt University, Bayburt, 05.11.2010.

   27- Karabük Municipality, Karabük, 03.12.2010.