Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


    Kullanıcı Henüz Hiçbir Bilgi Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

Sizden Bahsedenler

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ
 
Adı Soyadı: Tamer KEÇELİ
Doğum Tarihi: 19.06.1974
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Biyoloji Ankara Üniversitesi 1996
Y. Lisans  Biyoloji/Botanik Ankara Üniversitesi 1998
Doktora  Biyoloji/Botanik Ankara Üniversitesi 2004
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :
“Çankırı Eldivan Dağı’nın Karayosunları (Musci) Florası”
Doç. Dr. Barbaros ÇETİN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü)
 
Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :
“Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu) Ciğerotları (Hepaticae) Florası”
Prof. Dr. Barbaros ÇETİN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü)
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş.Gör.  Fen Edebiyat Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi 1998-1999
Arş.Gör.  Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi (35. madde kapsamında) 1999-2004
Dr.Arş.Gör.    Fen Edebiyat Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi 2005-2009
Yrd.Doç.  Fen Edebiyat Fakültesi Çankırı Karatekin Üniversitesi 2009-2010
Yrd.Doç.  Fen Fakültesi Çankırı Karatekin Üniversitesi 2010-
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Projelerde Yaptığı Görevler :
Keçeli, T.  Abay, G. 2011-devam ediyor. Fındıklı (Rize) ve Çevresinin Ciğerotları (marchantiophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası, Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi - BAP Proje No: 2011/8 (Proje Yürütücüsü).
Uyar, G., Keçeli, T. & Ören, M. 2008 – 2010. Batı Küre Dağları Briyofit Florası. TÜBİTAK Proje No: TBAG-107T669 (Araştırmacı).
Abay, G., Çetin, B., Uyar, G. & Keçeli, T.  2004-2007. Kaçkar Dağları Briyofit (Bryophyta) Florası. TÜBİTAK Proje No: TBAG-104T014  (Araştırmacı).
Çetin B., Uyar, G. & Keçeli, T. 1999-2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Karayosunları (Musci) Florası. TÜBİTAK Proje No: TBAG-199T095 (Araştırmacı).
 
İdari Görevler :
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Haziran 2009 –
 
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Üyelik Dönemi Üyelik Türü Vakıf/Dernek/Topluluk/Komisyon
1995-1999 Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü Ekoloji Topluluğu
2003-…… Üye Türk Liken Topluluğu
2004-…… Üye Bryological Association of  South Eastern Europe
2005-…… Üye TÜBİTAK-Türkiye Taksonomik Tür Veritabanı Bilimsel Komisyonu
 
 
Ödüller :
 
Sıra
 No
Ödül Ödülü Veren Kurum Yayın
 Tipi
(SCI)
Tarih-No
1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK B2 2004-821
2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK B2 2004-876
3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK B1 2006-1697
4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK B1 2007-806
5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK C1 2007-400
6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK C1 2007-400
7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK C1 2007-604
8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ö. TÜBİTAK C1 2008-188
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Lisans Dersleri:
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011 Güz Genel Biyoloji I 4 0 39
Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 4 39
Mikroteknik 1 2 39
İlkbahar Genel Biyoloji II 4 0 39
Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 4 39
Sistematiğin Prensipleri 3 0 39
2011-2012 Güz Genel Biyoloji I 4 0 24
Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 4 24
Mikroteknik 1 2 12
Tohumsuz Bitkiler 3 0 29
Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı 0 2 29
Doğa Koruma Alanları 2 0 23
İlkbahar Genel Biyoloji II 4 0 24
Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 4 24
Sistematiğin Prensipleri 3 0 12
Bitki Histolojisi ve Morfolojisi 3 0 29
Bitki Histolojisi ve Morfo. Lab. 0 2 29
 
Yüksek Lisans Dersleri:
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2012 Güz Orman Botaniğinde Arazi Uygulamaları 2 2 1
Tohumsuz Vasküler Bitkilerin Biyolojisi 2 2 1
İlkbahar Orman Botaniğinde Arazi Uygulamaları 2 2 1
Tohumsuz Vasküler Bitkilerin Biyolojisi 2 2 1
 
Danışmanı Olduğu Öğrencileri Dışında Doktora Ve Yüksek Lisans Tez Savunma Jürilerinde Bulunma
Özcan ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı doktora tez savunma jüri üyeliği, Ankara 2012.
Kerem CANLI, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı doktora tez savunma jüri üyeliği, Ankara 2012.
Pelin KARABURUN, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans tez savunma jüri üyeliği, Zonguldak 2012.
Serhat URSAVAŞ, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı doktora tez savunma jüri üyeliği, Ankara 2011.
Muhammet ÖREN, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı doktora tez savunma jüri üyeliği, Zonguldak 2010.
Türkan TAHSİNOĞLU, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans tez savunma jüri üyeliği, Çankırı 2010.
 
Bilimsel Dergilerde Hakemlik
I. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde hakemlik:
Biological Diversity and Conservation                   5 (2)a, 2012
Biological Diversity and Conservation                   5 (2)b, 2012
Biological Diversity and Conservation                    5 (3), 2012
Biological Diversity and Conservation                    4 (2), 2011
Biological Diversity and Conservation                    3 (3), 2010
 
II. Ulusal hakemli bilimsel dergilerde hakemlik:
OT Sistematik Botanik Dergisi                             18 (2), 2011
OT Sistematik Botanik Dergisi                             16 (1), 2009
Kafkas Üniversitesi Fen Bil. Ens. Fen Bilimleri Dergisi  1 (3), 2009
Kafkas Üniversitesi Fen Bil. Ens. Fen Bilimleri Dergisi  2 (1), 2009
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi  Dergisi    10 (2), 2009

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
A1. Ören, M., Uyar, G. & Keçeli, T. 2012. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turkish Journal of Botany 36 (5): 538-557.
A2. Keçeli, T., Abay, G. & Ursavaş, S. 2011. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, new to the liverwort flora of Turkey. Cryptogamie Bryologie 32 (3): 273-277.
A3. Ören, M., Uyar, G. & Keçeli, T. 2010. Anomodon longifolius (Anomodontaceae, Bryopsida) new to the bryophyte flora of Turkey. Turkish Journal of Botany 34 (2): 141-145.
A4. Abay, G., Uyar, G., Keçeli, T., Çetin, B. 2009. Contributions to the bryoflora of the Kaçkar Mts (NE Anatolia, Turkey). Phytologia Balcanica 15 (3): 317 –329.
A5. Abay, G., Uyar, G., Keçeli, T., Çetin, B., 2009. Sphagnum centrale and other remarkable bryophyte records from the Kaçkar Mountains (Northern Turkey). Cryptogamie Bryologie 30 (3): 399-407.
A6. Özenoğlu Kiremit, H. & Keçeli, T. 2009. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie 30 (3): 343-356.
A7. Keçeli, T., Abay, G., Uyar, G. & Çetin, B. 2008. New national and regional bryophyte records 19, 15. Scapania paludosa, Turkey. Journal of Bryology 30 (3): 234.
A8. Uyar, G., Abay, G., Çetin, B. & Keçeli, T. 2008. Dicranum flexicaule Brid., (Dicranaceae, Bryopsida) new to the moss flora of southwest-Asia. Cryptogamie Bryologie 29 (1): 103-106.
A9. Keçeli, T. & Abay, G. 2007. Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth in Turkey, new to South-West Asia. Cryptogamie Bryologie 28 (3): 249- 252.
A10. Abay, G., Uyar, G., Çetin, B. & Keçeli, T. 2007. Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednareck-Ochyra & Ochyra, (Grimmiaceae, Bryopsida), new to the moss flora of Turkey and South-West Asia. Cryptogamie Bryologie 28 (2): 145-148.
A11. Keçeli, T. & Abay, G. 2007. Telaranea europaea (Lepidoziaceae, Hepaticae), new for Turkey. Cryptogamie Bryologie 28 (1): 79-81.
A12. Uyar, G., Alataş, M., Ören, M. & Keçeli, T. 2007. The bryophyte flora of Yenice forests, (Karabük, Turkey). International Journal of Botany 3 (2): 129-146.
A13. Ören, M., Uyar, G. & Keçeli, T. 2007. The bryophyte flora of Erdek, Bandırma, Manyas districts (Balıkesir, Turkey). International Journal of Botany 3 (1): 1-14.
A14. Keçeli, T. & Çetin, B. 2006. A contribution to the liverwort flora of Western Black Sea Region, Northern Turkey, and a new record (Cephaloziella dentata, Cephaloziellaceae) to Southwest Asia. Cryptogamie Bryologie 27 (4): 459-470.
A15. Keçeli, T. & Çetin, B. 2005. Ptilidium pulcherrimum (Ptilidiaceae, Hepaticae) new to South-West Asia. Cryptogamie Bryologie 26 (3):313-317.
A16. Keçeli, T., Çetin, B. & Uyar G. 2004. New national and regional bryophyte records 9, 6. Riccardia latifrons, Turkey. Journal of Bryology 26 (1): 64.
A17. Keçeli, T. 2004. New national and regional bryophyte records 9, 5. Pedinophyllum interruptum, Turkey. Journal of Bryology 26 (1): 63-64.
A18. Uyar, G. & Keçeli, T. 2004. A note on Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe, (Ditrichaceae, Musci), in Turkey. Turkish Journal of Botany 28 (4): 443-447.
A19. Keçeli, T. & Çetin B. 2000. The moss flora of Çankırı-Eldivan Mountain. Turkish Journal of Botany 24 (4): 249-258.
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Abay, G., Uyar, G., Çetin, B. & Keçeli, T. 2009. New bryofloristic records for the square A4 (Rize, Turkey). – In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 134–139, Institute of Botany, Sofia, ISBN 978-954-9746-14-3.
B2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
C2. Yazılan ulusal kitapta bölüm:
C2.1. Keçeli, T. 2008. Bryophyta: Ciğerotları (Bölüm III). Zonguldak İli Biyoçeşitliliği, Sarıbaş, M., Sözen, M., Özkazanç, O., Uyar, G., Kaplan. A. (Ed.), T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı yayın no: 362, s. 39-50, ISBN: 978-605-393-033-4.
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Keçeli, T., Ursavaş, S. & Abay, G. 2011. Türkiye’nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13 (19): 14-24 (Bu çalışma, 21–25 Haziran 2010 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen 20. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde sunulan poster bildirinin genişletilerek değiştirilmiş ve güncellenmiş hali olup, kongre kitabında çalışmanın sadece özet kısmı basılmıştır.)
D2. Alan, Ş., Yıldırım, Ö., Pınar, N.M., Mısırlıgil, Z., Seçil, D., Keçeli, T. & Çeter, T. 2009. Betula pendula Roth (syn=B. verrucosa) polenine duyarlı hastalarda IgE reaktivite profilleri. Astım Alleri İmmünoloji. 7 (2): 100-105.
D3. Abay, G., Uyar, G., Çetin, B. & Keçeli, T. 2006. Fırtına Vadisi (Çamlıhemşin, Rize) Buxus sempervirens L. toplumlarının yayılış gösterdiği alanların karayosunu (Musci) florası. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A (2): 37-49.
D4. Keçeli, T. & Abay, G. 2006. Liverworts (Hepaticae) of Değirmenboğazı, Karakabaağaç, Başdeğirmendere villages and their environs (Manyas, Balıkesir). GÜ Orman Fakültesi Dergisi 6 (1): 141-152.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
F. Diğer yayınlar :
F1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitaplarında basılan bildiriler
 
F1.1. Keçeli, T., Ören, M. & Uyar, G., 2012. Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası İçin İki Yeni Kayıt: Cephalozia lunulifolia ve Lophocolea fragrans. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-161, s. 576-577, Eylül 2012, İzmir.
F.1.2.  Keçeli, T. & Abay, G., 2012. Trichocolea tomentella (Trichocoleaceae), Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası İçin Yeni Kayıt. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-162, s. 577-578, Eylül 2012, İzmir.
F.1.3. Ören, M., Uyar, G. & Keçeli, T. 2012. Batı Küre Dağları’nın Epifitik ve Epiksilik Briyofitleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-163, s. 578-579, Eylül 2012, İzmir.
F1.4. Keçeli, T., Ursavaş, S. & Abay, G., 2010. Türkiye’nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-137, s. 395-396, Haziran 2010, Denizli.
F1.5. Abay, G., Ursavaş, S. & Keçeli, T., 2010. Türkiye’nin B7 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-136, s. 394-395, Haziran 2010, Denizli.
F1.6. Ursavaş, S., Keçeli, T. & Abay, G., 2010. Türkiye’nin B8 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, PB-134, s. 392-393, Haziran 2010, Denizli.
 

İletişim

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara Yolu 8. km, Ballıca Kampüsü, Çankırı,  Tel: 0376 218 11 23 (Dahili: 5005)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, Yeni Mahalle Bademlik Cad. No: 11,  Çankırı, Tel: 0376 212 35 81

E-mail: tkeceli@karatekin.edu.tr