Elektronik bölümü mikrodenetleyiciler I dersi için kaynak kitab "arduino cookbook" linki aşağıda verilmiştir.

https://www.dropbox.com/s/7fcs51a1n25mgda/Michael%20Margolis-Arduino%20Cookbook%2C%202nd%20Edition-O%27Reilly%20Media%20%282012%29.pdf?dl=0